English-Finnish translations for remedy

 • lääke
  Minulla saattaa olla teille lääke. I think perhaps I have a remedy for you. Uskoakseni paras lääke olisi huomattava vapauttaminen. In my view, the best remedy is a good dose of liberalisation. Tämä oli perinteinen lääke inflaation hillitsemiseksi, jota ei edes ollut. That was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
 • parannuskeino
 • hoito
  Mikäli potilaalla on hengitysvaikeuksia ja sydämen toiminta on heikkoa, hoito aloitetaan välittömästi.Sairastamisen vuoksi on asioiden hoitoa laiminlyöty.Usein kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito annetaan ulkopulisille urakalla tehtäväksi.
 • korjata
  Toivon, että aiotte korjata tämän puutteen. I hope you will remedy this lack. Tämä vääryys onkin syytä korjata. This is an injustice which needs remedying. Ideologisilla silmälapuilla ei tätä korjata. Ideological blinkers are not the way to remedy this.
 • muutoksenhakukeino
  Tämä on EU:n kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille äärimmäisen hyödyllinen muutoksenhakukeino EU:n toimielinten syyllistyessä huonoon hallintoon. This is an extremely useful remedy for the citizens, businesses and other organisations throughout Europe, confronted as they are with cases of maladministration within the European institutions.
 • parannus
  Eikö tähän jo saada parannusta?maanparannuskäyttöjärjestelmään tehdyt parannukset
 • parantaa
  Korkeampi toimeenpanoviranomainen, jolla on vastaava päätäntävalta voisi ja hänen tulisi parantaa tilannetta. A senior official with appropriate power of decision can and must remedy this. Sen avulla asialle voidaan tehdä jotakin ja tilannetta voidaan parantaa. This initiative should go some way towards remedying and improving the situation. On tarpeen määritellä, missä ja mitä voimme parantaa ja korjata nämä erot. It is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.

Definition of remedy

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net