English-Finnish translations for request

 • pyyntö
  Virallinen pyyntö on siis esitetty. We have a request then, an official request. Vielä viimeinen pyyntö, hyvä komission jäsen. A final request, Commissioner. Mihin tuo pyyntö sitten ulottuu? Where would these requests end?
 • pyytää
  Rouva Aelvoet pyytää puheenvuoroa. Mrs Aelvoet requests to speak. . (SV) Kysyjä pyytää kertausta. The Member requests repetition. Aivan niin, voitte pyytää sitä. Fair enough, you can request it.
 • anoa
  Tarkistusehdotuksessa 48 todetaan: " ...voivat anoa pidentämistä." Amendment No 48 states: ".. may request ... an extension' . Ja velvollisuuksien ottaminen käy kansalaisuuden kautta, jota jokainen asianosainen voi vapaasti anoa. And to assume them you just have to go through the naturalisation procedure, which those concerned are free to request. Jäsenvaltiot voivat myös anoa Euroopan globalisaatiorahaston tukea irtisanottujen työntekijöiden avustamiseksi. Member States can also request intervention from the European Globalisation Adjustment Fund to assist workers who have been laid off.
 • haluta
  Haluan kupin kahvia.Haluan isona poliisiksi tai palomieheksi.Joukko rikkaita miehiä haluaisi hallita maailmaa.
 • kehotus
  Komission ja neuvoston on puolestaan käsiteltävä kiireesti tämä Zimbabwen hallitukselle esitetty kehotus, jossa ei pidä olla neuvotteluvaraa. The Commission and the Council must address urgently this request to the Government of Zimbabwe and make it a non-negotiable request. On vaikea puolustaa ehdotusta, jonka mukaan pelkkä kehotus turvallisuustarkastuksiin johtaa automaattisesti ehdottomaan vientikieltoon. Indeed, the proposal that a request for a safety check alone should lead to an absolute and automatic ban is hardly justifiable. 2 kohdan muotoilu - kehotus Moskovan Tbilisiin kohdistaman viisumimenettelyn lopettamiseksi - vaatii meidän mielestämme kuitenkin vielä tarkennusta. The wording of Paragraph 2 - request for suspension of Moscow' s visa regime vis-à-vis Tbilisi - merits further development in our opinion.
 • kysely
  gallupkyselyHaavoittuvuuden hyväksikäyttö on mahdollista ohjaamalla sopivasti muotoiltu http-kysely kohdejärjestelmässä olevalle ASP.NET web-sovellukselle. (cert.fi
 • tiedustelu
  Vastaamme kaikkiin tiedusteluihin arkipäivisin 24 tunnin kuluessa.
 • vaatimus
  Eikö vaatimus tunnukin hieman odottamattomalta? Is this request not somewhat mistimed? Tämä on mielestäni oikeutettu vaatimus. I believe this to be a legitimate request. Meillä on vaatimus myös EU:lle. We also have a request with regard to the EU.

Definition of request

 • Act of (with the adposition ''at'in the presence of possessives, and ''on'in their absence
 • A formal requesting something
 • That which is asked for or requested
 • to express the need or desire for

Examples

 • I will marry her, sir, at your request
 • - Shakespeare
 • The promise that arises upon an account stated, is to pay on request
 • - The Law Journal for the Year 1832-1949: Comprising Reports, 1839
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net