English-Finnish translations for response

  • vastausSiihen tarvitaan vakavamielinen vastaus. It requires a serious response. Sen vastaus oli "ei jatkotoimia". Its response was 'no follow-up'. Niiden vastaus oli ehdoton "ei". The response was a definite 'no'.
  • reaktioMinua huolettaa nimenomaan poliittinen reaktio. My concern is the political response. Maan hallituksen reaktio ei anna tilaa epäilykselle. The government's response leaves no doubt. Tämä epäsuora reaktio ei ole täysin vaaraton. This indirect response is not without risk.
  • vastaaminenAihe: Jäsenvaltioiden vastaaminen kansainväliseen rahoituskriisiin Subject: Member States' responses to international financial crisis Tällaisiin syytteisiin vastaaminen on hidasta ja asiasta annetuilla tuomioilla ei hyvitetä uhreja. In response to such charges procedures are slow and sentences handed down do not provide satisfaction to the victims. Olen samaa mieltä komission jäsenen Dimasin kanssa: tulevaisuus, maailmanlaajuinen ilmastonmuutos ja näihin haasteisiin vastaaminen kuuluvat tärkeimpiin kysymyksiin. I agree with Mr Dimas: the future, global climate change, and the responses to these challenges constitute one of the most important questions.

Definition of response

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net