English-Finnish translations for review

 • arvostella
  . (SV) Minulla ei ole minkäänlaista aikomusta arvostella vastausta, joka komissio on mahdollisesti antanut tähän asiaan aikaisemmin. I have no reason to in any way review the reply the Commission might have given earlier regarding this matter. Yksikkö ei vastustanut tarkastelua, eikä komissiolla todellakaan ole oikeutta arvostella parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa. It had no objections, and the Commission is certainly not in a position to review the view of Parliament’s Legal Service.
 • arvostelu
  Siitä kirjoitettiin arvostelu kauppaministeriön sisäiseen lehteen. Se sai monia myönteisiä arvosteluja. A relevant article was published in the journal belonging to the Ministry of Foreign Trade, and the book received many positive reviews.
 • katsaus
  Yhtenäismarkkinoita koskeva katsaus (äänestys) The Single Market Review (vote) Yhtenäismarkkinoita koskeva katsaus (keskustelu) The Single Market Review (debate) Katsaus Belgian puheenjohtajakauteen (keskustelu) Review of the Belgian Presidency of the Council (debate)
 • tarkastus
  Yksi keskustelun aiheena oleva kohta on niin kutsuttua sijaintilauseketta koskeva siirtymäaika ja tarkastus. One point under discussion is the transitional period for the location clause and the question of a review. Tämä tarkastus siirtää todistustaakan elintarvikealan toimijoille komission tieteellisten elinten sijaan. This review will place the burden of proof on the food operators rather than on the Commission's scientific bodies. EU:n rakennerahastojen hakemisesta ja tehokkuudesta Latviassa on tehtävä välittömästi yleinen tarkastus. A general review of the application and effectiveness of EU structural funds in Latvia needs to be carried out urgently.
 • aikakauslehti
 • arvioida
  Tästä syystä on tarpeen arvioida kysymystä kokonaisuudessaan. Therefore, it is necessary that we review this in its entirety. Emme siis mitenkään voineet arvioida päästöjä, ennen kuin saimme todelliset tiedot. So how could we have the review before we received the actual emissions? Tämän päivän asialistan mukaisesti ei myöskään voida arvioida komission jäsenen Fischlerin ehdotuksia väliarvioinnista. Neither is a debate assessing Commissioner Fischler's proposals on the mid-term review on today's agenda.
 • katselmus
 • käydä läpi
  Tämä ei ole oikea hetki käydä läpi työtänne. This is not the time to review your work.
 • kerrata
  Ennen kuin siirrytään itse järjestelmään, mielestäni on syytä kerrata lyhyesti ne puitteet, joissa tämä ehdotus on syntynyt. Before talking about the arrangements themselves, I think it is useful to give a brief review of the context in which this proposal was born. Teema kerrataan usein kertosäkeessä.Lanka kerrataan yleensä kehruun yhteydessä.
 • kertaus
 • kirjoittaa arvostelu
 • lehti
  Far Eastern Economic review -lehti kertoo viimeisimmässä numerossaan, että joukkomielenosoituksia koskevia sääntöjä ollaan lieventämässä. The latest issue of the Far Eastern Economic Review reports that there is a relaxation of the rules governing mass demonstrations under way. Maa on taas jokasyksyiseen tapaan lehtien peitossa ja odottaa haravointia.Missähän se lehti taas viipyy?
 • revyy
 • tarkastella
  Aiomme tarkastella tilannetta hänen kanssaan. We will review the situation with him. Asiaa on parasta tarkastella vuosittain uudelleen. It is better to review it again each year. Arvoisa puhemies, en aio tarkastella jokaista niistä erikseen. I am not going to review them individually, Mr President.
 • tarkastelu
  Seuraava tarkastelu on tarkoitus toteuttaa tässä kuussa. The next review is scheduled for this month. Parasta olisi maailmanlaajuinen ydinvoimaloiden tarkastelu. A worldwide review of nuclear plants would be best. Kesäkuussa komissiossa tuodaan käsiteltäväksi maatalouden niin kutsuttu puolivälin tarkastelu (mid-term review). In June, the Commission will be presenting its so-called mid-term-Review of agriculture.
 • tutkinta
  tutkinnassa kestää kuukausiarikoksen tutkinta
 • yhteenveto
  Oikeastaan kannatan siis sitä, että asioiden tilasta tehtäisiin silloin tällöin yhteenveto. I therefore call for occasional reviews to be drawn up of the situation as it stands. Komission kertomuksesta puuttuu yhteenveto yhteisön ohjelmista, siis Euroopan elinikäisen oppimisen vuodesta tai ADAPT-aloitteesta. In the Commission's report there is no review of the joint programmes, i.e. European Year, LLL lifelong learning , or the ADAPT initiative.

Definition of review

Examples

 • I need to make a review of the book before I can understand it
 • The newspaper review was full of praise for the play
 • The victims demanded a full judicial review of the case
 • The Cambridge Footlights Review launched many Monty Python faces
 • The magazine contained a review of Paris restaurants
 • The Times Literary Review is published in London
 • The troops assembled for a review by the Queen
 • The regulators demanded a review against NYSE practices
 • Before I tackle the question directly, I must briefly review historical approaches to the problem
 • The critic reviews every new play in London

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net