English-Finnish translations for river

 • joki
  Pienistä puroista syntyy iso joki. Small streams make great rivers. Oder-joki tulvi heinäkuussa 1997 tuhoisin seurauksin. In July 1997 there was disastrous flooding in the Oder river basin. Vieläkin on olemassa riski, että Ukrainan tärkein joki, Dnepr, saastuu. Ukraine' s main river, the Dnepr, is still at risk of becoming contaminated.
 • virta
  Me kaikki tiedämme, ettei politiikka ole pitkä tyyni joki, vaan toisinaan se voi olla myös raivoisa virta. We all know that politics is not a long calm river and that sometimes it can also be a furious current.
 • river
  Puoli vuotta sitten olimme tilanteessa, jossa lokakuussa 1998 solmitun Wye River -sopimuksen toimeenpano oli kariutunut. Six months ago we were in a situation in which the implementation of the Wye River Accord, signed in October 1998, had come to nothing. Vastikään Júcarin jokilaakso on valittu jokialueiden pilottihankkeeseen (Pilot River Basin) vesipolitiikan puitedirektiiviä sovellettaessa. The Júcar basin was recently chosen as a pilot river basin (PRB) as part of the procedures for applying the framework directive on water.
 • tulva
  Tässä meidän on kannustettava maankäytön muutoksiin jokien varsilla sekä maankäytön hallintaan tulva-alueilla. In this respect, we must encourage land use changes along rivers, and land management in flood plains. Lisäksi on varmistettava jokivarsien järkevä suunnittelu, jotta vältetään tulva-alttiille tasangoille rakentaminen ja siitä johtuvat katastrofit. We must also ensure that we have sensible development alongside our rivers to avoid building on flood plains and the disasters that can cause. Kyseessä on ennennäkemätön katastrofi: aluetta on koetellut Rhône-joen pahin tulva sataan vuoteen. This is an unprecedented disaster, as the region has fallen victim to the River Rhône’s ‘centennial flood’ – the most serious for a century.

Definition of river

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net