English-Finnish translations for rough

 • karkea
  Minulla on karkea linja kaikille parlamentin jäsenille. I draw a rough line for every Member of this House. Katson aiempien puhujien tavoin, että nykyinen kehys luonnonhaitta-alueiden määrittelyyn on liian karkea. Like the speakers before me, I, too, think that the current framework for delimiting these areas is too rough and ready. Realistinen, karkea arvio voisi olla suurin piirtein 400–500 miljardia euroa eli nykyhinnoin noin 1 000 euroa kutakin Euroopan kansalaista kohti. A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices.
 • kova
  Näyttäähän nyt siltä, että tulevien sukupolvien, meidän lastemme, osa voi olla kova. After all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal. Kivi on kovaa kauttaaltaanTämä muna on keitetty liian kovaksi.
 • aallokkoinen
 • alustava
  Tämä on karkea ja alustava, mutta paikkansapitävä arvio, joka osoittaa, että olemme todella pienentämässä eroa sitoumuspäätösten ja todellisten vuotuisten menojen välillä. This is a rough, primitive but correct measure showing that we are in fact reducing the gap between the decisions on commitment and the actual implementation in terms of spending per year.
 • hahmotella
  Yritän hahmotella työn mahdollisimman hyvin ennen maalaamisen aloittamista.
 • karhea
 • karheikko
 • kouluttaa
 • kovakourainen
 • kuoppainen
  kuoppainen tie
 • luonnostella
 • olla väkivaltainen
 • raffi
 • rosoinen
 • väkivaltainen
  väkivaltainen aviomiesväkivaltainen mielenosoitus

Definition of rough

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net