English-Finnish translations for seed

 • siemenNizzan sopimuksessa on jo itsessään muutoksen siemen. The Treaty of Nice itself contains the seed of such a reform. Tulevaisuus sitten kertoo, kantaako Laekenissa kylvämämme siemen hyvää hedelmää. However, the future will tell whether the seed sown at Laeken will bear fruit. Niiden on oltava riippumattomampia komissiosta ja oltava uuden eurooppalaisen verkostoon perustuvan valvontajärjestelmän siemen. They need to be more independent of the Commission and to be the seed of the new European supervisory network-based system.
 • esiaste
 • kylvääSitten kuitenkin kummankin puolen ääriryhmät näkivät uuden tilaisuuden kylvää vihan siemeniä. Then, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred. Hämminki vahvistaa kierrettä, joka tuottaa uuttaa väkivaltaa ja kylvää terrorismia. That confusion leads to a spiral that produces more violence and sows the seeds of terrorism. Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa. This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
 • siemenneste
 • sperma
 • viljaVenäjä, joka oli aiemmin viejä mutta nykyään tuoja, on vaikuttanut ratkaisevasti Euroopan vilja- ja öljysiemenmarkkinoihin. Russia, in its former position as an exporter, and currently as an importer, has been a fundamental influence on the European cereal and oil seed market. Odotettua pienemmät tarpeet liha- ja vilja-alalla merkitsevät, että öljysiemenkorvaukset voidaan maksaa etukäteen ja sikaruton kustannukset voidaan kattaa. Lower than expected needs in the beef and cereals sector will enable us to pay the advance on the oil seed premiums and to cover the costs of swine fever. Vehnä, ruis, kaura ja ohra ovat viljoja. Näistä ohra on vanhin viljalaji.

Definition of seed

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2023 DictionaryPro.net