English-Finnish translations for sense

 • järkiTerve järki on jälleen otettava käyttöön. We must recover our common sense. Nyt ovat terve järki ja hyvä tahto TARPEEN! Common sense and goodwill are VITAL! Toivon, että terve järki voittaa tässä asiassa. I hope that common sense will prevail.
 • aistiIhmisen aisteja ovat hajuaisti, makuaisti, näköaisti, tuntoaisti, kuuloaisti ja tasapainoaisti.
 • aistiaSe selittänee osan niistä purkauksista, joita esittelijä on saattanut aistia selkänsä takana. That would explain some of the outbursts that he may have sensed behind him. Kun sitten tapasin hänet 21. marraskuuta, saatoin aistia, että hän oli hyvin iloinen siitä. And when I saw him on 21 November, I could sense that he was very happy about it. Voin aistia tekstistä ponnistukset, joita on tehty aatteellisten ennakkoluulojen voittamiseksi ja kaikki poliittiset ryhmät kattavan kompromissin aikaansaamiseksi. I can sense from the text the effort that has been made to overcome ideological prejudices and find a compromise across the political spectrum.
 • järkevyysUskallan kuitenkin sanoa, että kriisitietoinen järkevyys on vallinnut ja auttanut meitä tekemään yhteistyötä rajoittaaksemme valtionvelkakriisiä ja suojataksemme talouden elpymistä. However, I dare to say that a pragmatic sense of crisis-awareness has prevailed and helped us to cooperate in order to contain the sovereign debt crisis and protect economic recovery.
 • kykyTässä mielessä kyky toteuttaa poliittisia ja sosiaalisia uudistuksia kurdivähemmistön hyväksi on todella tehokas väline. In this sense, the ability to implement political and social reforms benefiting the Kurdish minority is a highly effective parameter. Kyky ymmärtää toistemme kieliä ja kulttuureja auttaa meitä ratkaisemaan Euroopan unionin laajentumisen ja maahanmuuton aiheuttamat ongelmat Euroopan yhteenkuuluvuuden tunteen avulla. The ability to understand one another's language and culture will help Europe's sense of cohesion to overcome problems caused by the expansion of the European Union and by immigration. Teoreettisen tiedon nopea oppiminen edellyttää hyvää kykyä poimia olennainen ja jäsennellä se.
 • lahjaHaluaisin kiittää puheenjohtaja Napolitanoa luonnoksen taustalla olevasta terveestä järjestä, joka on melko harvinainen lahja. I would like to congratulate the Chairman, Mr Napolitano, on the good sense, which is the least common of the senses, of his proposal.
 • lahjakkuusLahjakkuus on vasta alku, kova työ ratkaiseeNelli on todellinen lahjakkuus.
 • merkitysTässä mielessä uudella transatlanttisella agendalla on suuri merkitys. In this sense, the New Transatlantic Agenda is of great importance. Euroopan on löydettävä uudelleen Euroopan unionin eikä jonkun tietyn puolueellisen ajattelun merkitys! Europe must regain a sense of European Union rather than national self-interest! Elmar Brokin mietinnössä vahvistetaan Euroopan unionin laajentumisstrategian merkitys. Mr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
 • pyörimissuunta
 • suuntaOikea suunta olisi siis, että näitä vapaasti käytettäviä ja saastuttamattomia energianlähteitä kehitettäisiin voimakkaasti. If we apply common sense, these energy sources which can be used at will and do not pollute should be strongly developed. Tämä tarkoittaa, että kyse on juuri siitä, että pitkällä aikavälillä ollaan muille hyödyksi, ja siksi tämä suuntautuminen kilpailukykyyn ilman yhteistyötä on väärä suunta. It is therefore a question of countries benefiting each other in the long term, and in this sense, the drive for competitiveness without cooperation is misconceived.
 • tunneTeillä on sellainen tunne, että tämä on liian vähän, ja niin on minullakin. You have the sense that there is too little here, and I do too. Yksimielisyyden tunne on hyvin tervetullut. The sense of consensus is to be welcomed. Aluksi valiokunnassa vallitsi voimattomuuden tunne. At first, a sense of helplessness predominated in the committee.
 • tunteaTeidän sitoutumisenne tähän asiaan saattoi tuntea todella melkein henkilökohtaisesti! We could really sense your own personal commitment. Tästä voimme mielestäni tuntea yhdessä todellista ja aitoa ylpeyttä. For that, I believe, we can feel a real and genuine sense of shared pride. Saamme tuntea, että uusliberaali ajan henki on onneksi ohitse. We can sense it: the neoliberal spirit of the time has passed, thank goodness.
 • Väistö
 • vaistoKuudes vaisto kuitenkin kertoo meille, että näin ei ole asian laita. But our sixth sense tells us that this will not happen. Eläinten inhimillisesti järkevää toimintaa pidetään vaiston ohjaamana.
 • vaistotaKoira vaistoaa pelon.Hän vaistosi, että jokin oli vialla.
 • ymmärrysKuulemisessa paljastui painopisteiden ymmärrys yhteisön kohtaamien haasteiden osalta, ja näistä kärkipäässä ovat ilmastonmuutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky. The consultations convene a sense of priorities in terms of challenges that Europe has to address, with climate change, global competitiveness at the top of the list.

Definition of sense

Examples

 • a sense of security
 • Its common sense not to put metal objects in a microwave oven.
 • You don’t make any sense.
 • the true sense of words or phrases
 • A keen musical sense
 • The definition of sense in this context, is given in sense 7 of its definition
 • She immediately sensed her disdain.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net