English-Finnish translations for service

 • palvelu
  Olemme luoneet käsitteen " julkinen palvelu" tai " yleinen palvelu" . We have created the term 'public service' . Tiedän, että tämä palvelu tuottaa tappiota. I know that this service is unprofitable. Palvelu ei ole kuitenkaan vielä parantunut. Yet we still do not have a better service.
 • palvelus
  Se ei ole vapaata kauppaa eikä mikään palvelus heille. That is not free trade, and that is not a service to give them. Tämä on suurin palvelus, jonka voimme tehdä Venäjän kansalle. This would be the best service we could render the Russian people. Se olisi suuri palvelus parlamentaariselle demokratialle. It would be a great service to parliamentary democracy.
 • astiasto
 • jumalanpalvelus
  Vastaavasti loppiaisena Yialousassa peruttiin jumalanpalvelus, koska väitettiin perusteettomasti, että vaadittuun määräaikaan mennessä ei ollut hankittu lupaa. Similarly, on Epiphany in Yialousa, the religious service was cancelled on the unfounded allegation that permission had not been obtained by the required deadline.
 • alaisuus
 • aloitussyöttö
 • asepalvelus
 • huoltaa
  Kaikkien Euroopan parlamenttiin kustantamiemme edustajien hinnalla voisimme hankkia, varustaa ja huoltaa suuren opetussairaalan, ja rahaa jäisi vielä ylikin. For the price of our national representation we could afford to provide and equip and service a major teaching hospital - with some change left over. Mutta tätä valvontajärjestelmää pitää myös voida huoltaa, ei pelkästään ammattikorjaamolla, vaan myös itsenäisillä huoltamoilla, autoharrastekerhoissa ja teknisten valvontavarusteiden avulla. But this on-board system has to be capable of being serviced not only by franchised workshops but also by small garages, automobile clubs and technical inspection facilities.
 • huolto
  Irlannissa toimii myös eräs vanha valtion yritys, joka on nyt yksityisomistuksessa ja joka tarjoaa lentoyhtiöille huolto- ja ylläpitopalveluja. There is also a former state company in Ireland, now privately owned, which services and maintains airlines. Kaikki, mikä liittyy suoraan palveluun, katsottaisiin osaksi työaikaa; esimerkiksi paperityö, huolto ja yleinen hallinto. Everything directly related to the service would be considered part of working time; for example, paperwork, maintenance and general administration. Vuoden 1993 takuita ja huolto- ja varaosapalvelua koskevassa vihreässä kirjassa tämä parlamentti pyysi komissiota laatimaan ehdotuksen direktiiviksi. In the 1993 Green Paper on guarantees and after-sales services, this Parliament called on the Commission to present a proposal for a directive.
 • päivystys
  Päivystys on oikea paikka, jos joudut vakavaan tapaturmaan tai sairautesi vaatii hoitoa heti.
 • palvella
  He haluavat palvella omaa kansaansa ja kirkkoaan. They want to be of service to their own people and to their church. On suuri etuoikeus saada palvella Eurooppaa. It is a great privilege to be at the service of Europe. Tämä direktiivi on jälleen esimerkki siitä, miten EU voi palvella kansalaisiaan. This directive is yet another example of Europe being put at the service of its citizens.
 • reittitaksi
 • syöttö
  Lasta tulee imettää tai ruokkia pullosta rauhallisesti mahdollisimman pystyasennossa ja röyhtäyttää usein syötön välissä ja jälkeen. (terveyskirjasto.fiSorvin syöttö ilmoitetaan millimetreinä kierrosta kohti.Sahan ja jyrsimen syöttö ilmoitetaan millimetreinä hammasta kohti.
 • tarjoilu
  Tässä ravintolassa tarjoilu pelaa.Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
 • tuomion lukeminen
 • anniskelu
 • astuttaminen
 • astutus
 • palveluammatti
 • palveluvienti

Definition of service

 • An act of being of assistance to someone
 • The practice of providing such a service as economic activity
 • A department in a company, an organization, a government department, etc
 • The state of being subordinate to or employed by an individual or group
 • The military
 • A set of dishes or utensils
 • The act of initially starting, or serving, the ball in play in tennis, volleyball, and other games
 • A religious rite or ritual
 • The serving, or delivery, of a summons or writ
 • don't turn the last three country names into labels, or they categorize A taxi shared among unrelated passengers, each of whom pays part of the fare; often, it has a fixed route between cities
 • Profession of respect; acknowledgment of duty owed
 • The materials used for serving a rope, etc., such as spun yarn and small lines
 • To serve
 • To perform maintenance
 • To inseminate through sexual intercourse
 • service tree

Examples

 • I say I did him a service by ending our relationship - now he can freely pursue his career.
 • Hair care is a service industry
 • This machine provides the name service for the LAN
 • Lancelot was at the service of King Arthur
 • I did three years in the service before coming here
 • She brought out the silver tea service
 • The player had four service faults in the set
 • The funeral service was touching
 • The service happened yesterday
 • They service the customer base
 • He is going to service the car
 • He was going to service her

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net