English-Finnish translations for settlement

 • ratkaisu
  Me kaikki tiedämme, millaisilla aineksilla lopullinen ratkaisu voidaan saada aikaan. We all know what the ingredients for a final settlement will be. Aihe: Kyproksen kysymyksen ratkaisu ja Kyproksen EU-jäsenyys Subject: Settlement in Cyprus and accession to the European Union Voimme kuitenkin antaa tukea, sillä Kosovon asemaa koskeva ratkaisu ei ole helppo. But we can assist, and the status settlement will not come for free.
 • akordi
 • asunto
 • asuttaminen
  Siten komission mielestä miehitettyjen alueiden asuttaminen on kansainvälisen oikeuden vastaista ja haittaa vakavasti rauhanprosessia. The Commission regards the settlements in the occupied territories as contrary to international law and as constituting an extremely grave obstacle to the peace process. Euroopan unioni on useaan otteeseen todennut, että miehitettyjen alueiden asuttaminen on kansainvälisen oikeuden vastaista ja haittaa merkittävästi rauhaa. On very many occasions the European Union has condemned the settlements in the occupied territories as being illegal under international law, and they constitute a major obstacle to peace.
 • asutus
  Kylät ja kaupungit ovat asutuksia.Suomen asutus tiivistyy kasvukeskuksiin.Siirtokarjalaisten asutuskysymys
 • laskeutuminen
 • siirtokunta
  Sillä on tuki- ja avustusohjelma, jolla autetaan palestiinalaisia perustamaan palestiinalainen siirtokunta. It has a programme of aid and assistance to the Palestinians to help establish a Palestinian settlement. Israelin ja Palestiinan välisten neuvottelujen uudelleen aloittaminen liitettiin pitkälti koko vuoden aikana siirtokunta-asiaan. Resumption of the Israeli-Palestinian negotiations was linked to the settlement issue for a large part of the year. Tästä syystä olen tyytyväinen tähän Gazasta vetäytymiseen ja pidän sitä symbolina sille, ettei mikään siirtokunta ole ikuinen ja että ne voidaan kaikki purkaa tulevaisuudessa. I therefore welcome this withdrawal from Gaza as symbolic of the fact that no settlement is a permanent fixture and that they can all be dismantled in the future.
 • yhteisö
  Kansainvälinen yhteisö ei myöskään painostanut Israelia tarpeeksi estääkseen sitä kasvattamasta siirtokuntia ja liittämästä maa-alueita itseensä. Nor did it, at the same time, exert the necessary pressure on Israel to prevent the growth of the settlements and the annexation of land. Yhteisö toteutti tämän toimenpiteen vaatimatta, että Israel lopettaa sopimuksen rikkomisen ja alkuperäselvitysten antamisen siirtokuntien tuotteille. The Community took this measure without requiring that Israel stop violating its agreement by issuing proofs of origin for settlement products. . – Tämä päivänä kenellekään ei ole epäselvää, että kansainvälinen yhteisö teki suuren virheen lykkäämällä Kosovon asemaa koskevaa ratkaisua yhä uudelleen. . – Today everyone knows that the international community made a big mistake by continually postponing the settlement of the status of Kosovo.
 • selvitys
  Selvitystoimintapalvelu sisältää takuu-, aliarvostus-, selvitys-, toimitus- ja sääntelytoimet. The clearing and settlement service encompasses guarantee, margining, clearing, settlement and regulation activities. Viittaan tällä joidenkin jäsenten toiveeseen ottaa ennakolta käyttöön selvitys- ja toimituspalvelujen tarjoajia koskevia kilpailusääntöjä. I refer here to some Members’ wish to implement competition rules for clearing and settlement service providers. Siten maksujärjestelmien sekä selvitys- ja suoritusjärjestelmien asianmukainen toiminta on erityisen tärkeä asia. Therefore, the proper functioning of the payment systems and clearing and settlement system is particularly sensitive.
 • Siirtola
 • sopimus
  Sen myötä saadaan ratkaiseva sopimus. There will be a decisive settlement. Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä ( EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism ( Tämä sopimus ei ole väliaikainen eikä sitä saa sellaisena pitää; se on pysyvä. This settlement is not and cannot be considered interim; it is permanent.
 • sopimusratkaisu
 • suoritus
  Hänen suorituksensa juoksukilpailussa oli tyydyttävä.Suorituksenne on erääntynyt, odotamme suoritusta viipymättä.
 • tasauslasku
 • uudisasutus

Definition of settlement

 • The act of settling
 • A colony that is newly established; a place or region newly settled
 • The gradual sinking of a building. Fractures or dislocations caused by settlement
 • A disposition of property, or the act of granting it
 • A resolution of a dispute

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net