English-Finnish translations for share

 • jakaaHaluamalla jakaa keskenämme rikkauden saattaisimme silloin jakaa puutteen. By seeking to share wealth, we risk sharing shortages. Se jakaa yhteisen kulttuuriperintömme. It shares our cultural heritage. Meidän pitäisi jakaa keskenämme parhaita käytänteitä. We should share these best practices.
 • osuusMyös amerikkalaisten osuus laskee. America's share is also falling. Sen osuus koko maailman oopiumin tuotannosta on 75 prosenttia. Its world share of production is 75%. Gazpromin osuus kasvaa pian 50 prosenttiin. Gazprom's share will soon increase to 50%.
 • osakeJimmy Provanin lause, "yksi osake - yksi ääni", juuri se ei kuitenkaan päde Euroopassa. The phrase used by Jimmy Provan, "one share - one vote", simply does not apply in Europe. Meille tässä on kysymys periaatteesta "yksi ihminen, yksi ääni" eikä periaatteesta "yksi osake, yksi ääni". We believe in 'one man, one vote' more than 'one share, one vote' . Olisimme halunneet siksi keskustella komission jäsen McCreevyn kanssa suullisesta kysymyksestä, joka koskee "yksi osake, yksi ääni" -periaatetta. We would then have been able to discuss an oral question with Commissioner McCreevy about 'one share, one vote'.
 • jakokotitöiden jakoomaisuuden jakopalkintojen jako
 • kertoa
  Hän voi varmasti kertoa sen meille tänä iltana. Surely he can share that with us this evening. Haluan kertoa teille hämmästyksestäni. I would like to share with you my astonishment. Halusin kertoa teille tästä paradoksista. This was the paradox that I wanted to share with you.
 • olla yhteistä
 • osaSuurin osa amerikkalaisista on kuitenkin tätä mieltä. Yet most Americans share that view. Olen varma, että osa vastuusta on meidän. I am quite sure that we share it. Euroopan unionin on vastattava tästä omalta osaltaan. Europe must take its fair share of this responsibility.

Definition of share

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net