English-Finnish translations for ship

 • alus
  Alus, jossa on musta laatikko, on turvallinen alus. A ship with a black box is a safe ship. Alus oli matkannut Kiinasta Alankomaiden kautta Skotlantiin. The ship had come to Scotland via Holland from China. Mikä tahansa alus voi siten tunkeutua aluevesillemme. Any ship can, therefore, enter our territorial waters.
 • lähettää
  Haluammeko jatkossakin lähettää laivojamme romutettavaksi vastuuttomasti Intian rannoille, kun emme enää käytä niitä? Do we want to continue sending our ships for irresponsible scrapping on Indian beaches when we have finished with them? Kuten varmasti tiedätte, yritämme nyt lähettää meriteitse lääkintälaivoja, jotta sairaanhoitoa voidaan tarjota yleisemmin. As you probably know, attempts are now being made to send in medical ships by sea as a means of increasing the availability of medical treatment. Esimerkiksi Frontexin pitäisi lähettää takaisin alukset, jotka kuljettavat valepakolaisia kotimaahansa sen sijaan että toimitaan kuin jonkinlaisena hyväntahtoisena tervetulokomiteana. Frontex, for example, should send back ships carrying bogus refugees to their countries of origin instead of playing the role of a sort of benevolent welcome committee.
 • laiva
  Laiva, jossa on musta laatikko, on turvallisempi laiva. A ship fitted with a 'black box' is a safer ship. Yksinkertaistettuna: laiva, johon on asennettu musta laatikko, on turvallisempi laiva. To put it simply, a ship fitted with a black box is a safer ship. Kiinalainen laiva on tällä hetkellä menossa takaisin Kiinaan. The Chinese ship is heading back to China for now.
 • laivata
 • toimittaa
  Frontex toimittaa 80 prosenttia vuokralaivoista, lentokoneista, polttoaineesta, kaikesta muusta paitsi materiaalin arvon alenemisesta. Frontex supplies 80% for charter ships, aircraft, fuel, everything except for material depreciation. Toisaalta aluksilla on velvollisuus toimittaa satamaan kaikki niillä syntyvä jäte, jollei niillä ole riittävää varastointimahdollisuutta, jonka ansiosta ne voivat jatkaa seuraavaan satamaan. Furthermore, it obliges ships to deliver all ship-generated waste to the port, except where the ship has a sufficient storage capacity to enable it to arrive at the next stage, the next port. Rahtia vienyt yhtiö ilmoitti, ettei se ollut aikonut toimittaa jätettä Turkkiin vaan Algeriaan ja että aluksen kapteeni oli toiminut ilman yhtiön suostumusta. The company exporting the cargo stated that it had not intended to send the waste to Turkey, but to Algeria, and that the captain of the ship had acted without its consent.
 • haukata
  Kuka on haukannut omenastani?
 • korottaa all-in
 • ojentaa
  Voisitko ojentaa sakset?Ei ole mukavaa ojentaa ilkikurisia lapsia.Tapahtuneen johdosta komppanian päällikkö oli velvollinen ojentamaan syyllisiä.
 • panna kaikki peliin
 • treidata
 • valtamerilaiva
 • [[korottaa]] [[all-in]]
 • [[panna]] [[kaikki peliin]]

Definition of ship

Examples

 • to ship freight by railroad
 • Our next issue ships early next year
 • The developers had to ship the game two weeks late
 • to ship seamen
 • I shipped on a man-of-war
 • to ship the tiller or rudder
 • We were shipping so much water I was sure we would capsize
 • Can you ship me the ketchup?
 • Twins ship Delmon Young to Tigers
 • I ship Kirk and Spock in “Star Trek”
 • I ship Peggy and Angie in “Marvels Agent Carter”

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net