English-Finnish translations for silent

 • hiljainenEuroopan unioni ei voi olla hiljainen sivustakatsoja tässä konfliktissa. Europe cannot stand still and remain silent in the face of this conflict. Aikooko Eurooppa yhä katsoa tällaista kuin hiljainen rikoskumppani? Will Europe continue watching as a silent accomplice? Täysin hiljainen maailma tuskin on mahdollista tai edes toivottavaakaan. A totally silent world is hardly possible nor even desirable.
 • äänetönRachel Carsonin kirja ”Äänetön kevät” vaikutti voimakkaasti vuonna 1962, ja se oli monelle herätys, joka sai heidät innostumaan ympäristöstä huolehtimisesta ja luonnonsuojelusta. Rachel Carson's book, Silent Spring, had a powerful impact in 1962 and was a wake-up call for many to become committed to caring for the environment and to nature conservation. Hän istui äänettömänä nurkassa.äänetön kylätie
 • vaitelias
 • äänettömällä
 • äänettömälle
 • hiljaisuusMuistakaamme tässäkin tapauksessa: ongelma ei ole niinkään pahan paljous vaan hyvän hiljaisuus. Let us remember: the problem in this case is not so much that there is so much bad - it is more the case that the good keep silent. Tämän kylän hiljaisuus ottaa minua päähän.Hiljaisuus on myöntymisen merkki.
 • piileväPiilevä kyky jää usein havaitsematta.Piilevät taudit aiheuttavat riskin.Useat piilevät ovat yksisoluisia.
 • pysyä vaitiArvoisat parlamentin jäsenet, olisin kiitollinen, jos voisitte pysyä vaiti. Ladies and gentlemen, I would be grateful if you would remain silent. Emme aio pysyä vaiti, jos veljiämme ja sisariamme Koreassa jatkuvasti kohdellaan huonosti. We will not stand silent if our brothers and sisters in Korea continue to be mistreated. Tähän tilanteeseen meidät on nyt ajettu Euroopassa - kerjäämään oikeutta pysyä vaiti, mutta reilusti! That is what we have been reduced to in this Europe - to begging for the right to remain silent, but fairly!
 • tehoton
 • Tyyni
 • tyyniIllalla oli tyyntä ja pääsimme lähtemään satamasta.On tyyni nyt, ei tuule nyt, tuulikin on tyyntynyt.Hän oli vihdoinkin tyyni mieleltään

Definition of silent

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net