English-Finnish translations for skill

 • taitoEnsimmäinen on "digitaalinen lukutaito", joka on uusi tietoyhteiskunnassa tarvittava välttämätön taito. The first is digital literacy, a new range of essential skills for the knowledge-based society. Tieto-taito-tuotto-ketju kohtaa yhä voimakkaampaa maailmanlaajuista kilpailua ja vaatii yhä älykkäämpiä organisaatioita. The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation. Jos tuollainen taito saadaan käyttöön Euroopan unionin hyväksi, seisomme vankasti takananne. If we can all make good use of that skill for the good of the European Union, then we will be right behind you.
 • kykyPerusvalmiuksiin, jotka meidän on opittava, kuuluu nykyään, että nuorille annetaan kyky selviytyä aikamme kiireisestä elämäntavasta. Among the basic skills we now have to learn is how to teach young people to cope with the rapid changes that are taking place in the present era. – Arvoisa puhemies, lainsäätäjän ammattitaitoa osoittaa paitsi kyky laatia järkeviä lakeja myös kyky välttää tarpeetonta sääntelyä. Madam President, a legislator’s skill is demonstrated not only by the ability to make sound laws, but also by the ability to refrain from regulating where no regulation is needed. Hygieniataidot ja kyky hoitaa pieniä vaivoja ilman lääketieteellistä apua eivät enää siirry sukupolvelta toiselle, kuten perinteisesti. Hygiene skills and knowledge about how to manage minor ailments without medical help are no longer passed from one generation to the next, as was traditionally the case.
 • taidokkuus
 • taitavuusEpäilemättä esittelijän kurinalaisuus ja taitavuus neuvottelijana - molemmat piirteet yhdessä - ovat olleet tämän onnistumisen syynä. This success has undoubtedly been achieved thanks to the combination of the rapporteur's rigour and skillful negotiating. Noina hetkinä nähtiin toistan Euroopan keskuspankin taitavuus, hyvä johtamis- ja hallinnointikyky sekä kyky säilyttää riippumattomuuteen liittyvät kriteerit. At that time - and I must insist on this - the European Central Bank displayed skill, good leadership and management and the ability to maintain the principles of independence.

Definition of skill

 • Capacity to do something well; technique, ability. Skills are usually acquired or learned, as opposed to abilities, which are often thought of as innate
 • Discrimination; judgment; propriety; reason; cause
 • Knowledge; understanding
 • Display of art; exercise of ability; contrivance; address
 • Great, excellent.
 • To set apart; separate
 • To know; to understand
 • To have knowledge or comprehension; discern
 • To make a difference; signify; matter
 • To spend acquired points in exchange for skills

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net