English-Finnish translations for skilled

  • taitava
    Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, teidän on sanottu olevan taitava piirtäjä ja vuorikiipeilijä. President-in-Office, you are said to be skilled in drawing and adept at mountaineering. Minun on sanottava, että hän on erittäin taitava poliitikko. Haluaisin havainnollistaa tätä pienellä esimerkillä tältä päivältä. I have to say that he is an extremely skilled politician - something I should like to illustrate with a little example from this morning. Minun on kuitenkin huomautettava, että tästä päätöslauselmasta on myös tullut soppa, johon taitava kokki on yrittänyt lisätä - tai ennemminkin, on lisännyt - hyvin erilaisia ainesosia. However, I must point out that this resolution has also become a soup, to which a skilled cook has attempted to add - or rather, has added - very different ingredients.
  • ammattitaitoinen
    Ammattitaitoinen ja liikkuva nuoriso on suurin valttimme entistä kilpailukykyisemmäksi muuttuvassa maailmassa. A skilled and mobile young population is our greatest asset in a world that is becoming increasingly competitive. Pyysin vielä komissiota tutkimaan tietoyhteiskunnan vaikutuksia työllisyyteen sekä korostamaan että tietotekniikasta huolimatta ammattitaitoinen opettaja on edelleen korvaamaton. I also asked the Commission to investigate the information society's impact on employment and to stress that, despite information technology, there is still no substitute for a skilled teacher.
  • taidokas

Definition of skilled

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net