English-Finnish translations for source

 • lähde
  Toki meidän täytyy löytää oikea tartunnan lähde. Of course, we still have to find the source. Biokaasu on erittäin tärkeä uusiutuvan energian lähde. Biogas is a very important source of renewable energy. Sillä tuo lähde on edelleen luotto. For that source continues to be credit.
 • alkuperä
  Niihin kuuluu tuotteiden alkuperä tai tuotantolähde. Those preferences will include the origin or source of production of those goods. Ei ole mikään salaisuus, että eurooppalaisen identiteettimme alkuperä polveutuu suoraan kristillisestä perinteestä. It is no secret that the sources of our European identity derive directly from the Christian tradition. Kristilliset juuret mainitsemalla tunnustettaisiin nykypäivän vapauden ja moniarvoisuuden hengellinen alkuperä. Reference to Christian roots would be the acknowledgement of the spiritual source of our freedom and pluralism today.
 • hankkia
  EU voisi hankkia innoitusta politiikkaansa varten minun alueeltani, Azoreilta, missä energiasta noin 30 prosenttia tulee jo uusiutuvista lähteistä. The EU could draw inspiration for its policies from my region, the Azores, about 30% of whose energy already comes from renewable sources. Erityisen vaikea tilanne on sellaisissa maissa, joilla on vain vähäiset mahdollisuudet hankkia itse lasiankeriaskantoja.A particularly difficult situation is faced by those countries that have a very limited access to free sources of glass eel stocks. Direktiivissä tunnustetaan myös periaate, jonka mukaan ihmisruumista ei saa kohdella hyödykkeenä. Näin vältetään, ettei ihmisruumista pidetä pelkästään keinona hankkia taloudellista hyötyä. The principle that the human body is not to be treated as a commodity is also recognised, avoiding it being regarded merely as a source of financial gain.
 • lähdekoodi
  Muistattehan, että jos lähdekoodi on avoin kehittäjille, se on avoin myös laittomille tunkeutujille. Remember, if the source code is open for developers then it is also open for interceptors. Yhdysvalloissa suurimmassa osassa ohjelmistopatentteja lähdekoodi julkaistaan patenttihakemuksessa osana alan vakiintunutta businesskäytäntöä. In the United States of America the source code is published in the patent application in the case of most software patents, which is established business practice in the industry. Jo pelkkä Firebirdin lähdekoodi on kooltaan 32 megatavua bzip2-pakattuna.
 • tietolähde
  Vaikuttaa siltä, että yksi keskeinen tietolähde puuttuu. It seems that a central information source is lacking. Tällainen luettelo olisi kiintoisa tietolähde terroristeille. Such a list would be an interesting source of information for terrorists. Sen seurauksena maasta karkotettaisiin riippumattomat järjestöt, jotka nyt ovat ainoa jäljellä oleva tietolähde. That might result in the NGOs being thrown out, which are the sole remaining source of information.

Definition of source

Examples

 • The accused refused to reveal the source of the illegal drugs she was selling
 • The main sources of the Euphrates River are the Karasu and Murat Rivers

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net