English-Finnish translations for square

 • neliö
  Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tässä on jälleen kerran kyseessä keskustelu, jossa selvästi yritetään "tehdä neliöstä ympyrä" tai "tehdä ympyrästä neliö" . Mr President, ladies and gentlemen, this is yet another debate which clearly illustrates that we are trying to square the circle or round off the square. korottaa neliöön = kertoa itselläänneliömetri = m², neliösekunti = s²
 • ruutu
  Pysy sinä vain ruudussasi.Laita rasti ruutuun.Alussa ruudukko on tyhjä lukuun ottamatta muutamia ruutuja, jotka sisältävät numeroita.
 • aukio
  Uskon, että Kairon Tahrir-aukio vuonna 2011 vastaa Berliinin Alexanderplatzia vuonna 1989. I believe that Tahrir Square in Cairo in 2011 is equivalent to Alexanderplatz in Berlin in 1989. Lisäksi on suuri ongelma, että jokainen EU:n ulkoministeri tuntee tällä hetkellä tarvetta kiertää Tahrir-aukio kerran heiluttaen omaa kansallista lippuaan. In addition, it is a major problem that every European foreign minister currently feels the need to run once round Tahrir Square carrying his or her national flag.
 • neliöidä
 • neliömäinen
 • sata neliöjalkaa
 • suorakulma
 • asettua poikkiteloin
 • jalustaa poikittain
 • jäykkis
 • kohtisuora suorakulmaisesti
 • konventionaalinen
  Sotaa on toistaiseksi käyty konventionaalisin asein eikä kemiallisia tai biologisia aseita ole käytetty.Voi luoja, että sinä olet konventionaalinen!
 • korottaa neliöön
 • korottaa toiseen potenssiin
 • kunnollinen
  kunnollinen tilitoimistokunnolliset kengätkunnollista käytöstä
 • miehusta
  Hihat ovat liitettyinä miehustaan.
 • neliö-
 • neliskulmainen
 • noudattaa
  Lääkärin hoito-ohjeita kannattaa noudattaa.Se oli käsky! Kuka sinä luulet olevasi, kun et noudata antamiani käskyjä?!Nuorten alkoholinkäyttö noudattaa aikuisten tapoja.
 • oikeansuuntainen
 • olla jonkin mukainen
 • puistikko
 • ratkaista
  En tiedä, kuinka aiotte ratkaista ongelman, mutta se on pakko tehdä ennen vuoden 2002 loppua. I really do not know how you square the circle, but by the end of 2002 we must. Sitten neuvottelujen päättymisen olemme yrittäneet ratkaista täällä parlamentissa kaupan ja kehityksen välisen mahdottoman yhtälön. We have, as a Parliament, since the conclusion of the negotiations been trying to square the circle between trade and development. Jos ajattelette neliösilmäisiä verkkoja, jotka voisivat ratkaista suojeluun liittyvän ongelman monilla alueilla, huomaatte, että olemme jo etenemässä kohti alueellistamispolitiikkaa. If you think of the square mesh which could solve the problem of conservation in many areas, you will see that we are already on the road to a regionalisation policy.
 • risuaita
 • rööki
  Onks sul heittää yhtää röökii?
 • selittää
  Voin kyllä selittää.Miten selität tämän ilmiön?Selittäisitkö asian minullekin, kun en kuullut?
 • sopusointu
 • sovittaa
  Tämä kuulostaa siltä, kuin yrittäisimme sovittaa nelikulmaista palikkaa pyöreään reikään. That sounds as though we want to put a square peg in a round hole. Miten tämä voidaan sovittaa yhteiseen kalastuspolitiikkaan - korostan sanaa yhteinen - ja voidaanko toiminta sovittaa yhteen kilpailupolitiikan sääntöjen kanssa? How can this be squared under the common fisheries policy - with an emphasis on common - and does it square with the competition policy rules? Näitä tarkistuksia olisi vaikea sovittaa yhteen työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta koskevan periaatteen kanssa. It would be hard to square these amendments with the principle of social partners’ autonomy.
 • spaddu
  Onks sull heittää yhtää spadduu?Siis ou mai gaad, onks sul spadduu?!
 • suora
  vetää suoraa vakoatie kulkee suoraanSeiso suorassa!
 • suoristaa
 • syöttää poikittain, antaa poikittaissyöttö
 • tasan
  Jäätelö jaettiin tasan lasten kesken.Ensimmäisen puoliajan jälkeen peli on tasan.Ovet avataan tasan seitsemältä. Ei yhtään aiemmin!
 • tasoissa
  Ehdokasvaltioiden kansoista puhuttaessa en katso, että olemme tasoissa. With regard to the peoples of the candidate countries, I do not think that we are all square.
 • tiukkapipoinen
 • toinen potenssi
 • tori
  Arvoisa puhemies, Internet on kuin uusi kylän tori. Mr President, the internet is the new village square. Torilla myytävät perunat olivat kalliita, mutta tuoreita.Ihmiset kohtaavat turuilla ja toreilla.
 • aukio (kaupungissa)
 • kohtisuora
 • korottaa [[neliöön]]
 • nelikulmainen
 • neliöjalka
 • suora kulma jokin nähden
 • suorakulmaisesti
 • [[asettua]] [[poikkiteloin]]
 • [[jalustaa]] [[poikittain]]
 • [[korottaa]] [[toiseen]] [[potenssiin]]
 • [[olla]] [[jonkin]] [[mukainen]]
 • [[sata]] [[neliöjalkaa]]
 • [[syöttää]] [[poikittain]], [[antaa]] [[poikittaissyöttö]]

Definition of square

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net