English-Finnish translations for stipulation

 • määräys
  Jo nyt on lähes mahdoton se määräys, että valtiosta riippumattomat toimijat voivat hakea tukea vasta sitten, kun hankkeet koskevat vähintään kahta kolmasosaa jäsenvaltioista. The stipulation that NGOs can only apply for support if two-thirds of the Member States participate in them can hardly be complied with even today. Tarkistusta nro 19 ei voida hyväksyä, koska määräys siitä, että eläinten pitäjä voisi saada kerran vuodessa tietyn määrän korvamerkkejä, voitaisiin katsoa läheisyysperiaatteen kieltämiseksi. Amendment 19 is unacceptable, because the stipulation that holdings may receive a particular number of ear tags would be regarded as a rejection of the subsidiarity principle. Katson myös, että nimenomainen määräys, joka koskee mahdollisuutta vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta, on merkittävä etu Euroopan parlamentille. I also consider the explicit stipulation of the possibility to object to the delegated act within the period of two months from the date of notification a substantial asset for Parliament.
 • ehto
  Teen sen sillä ehdolla, että autat minua.Tämä sopimusehto määrittää velvollisuutesi.Tämän ehdon nojalla lainhuudatus jää ostajan maksettavaksi.
 • säännös
  Laissa oleva säännös on se, mitä lain tekstillä määrätään, ja sen voi tapauskohtaisesti tulkita syntyvän yhdestä tai useammasta lainkohdasta. Yhdessä lainkohdassa voi olla yksi tai useampi säännös.
 • välipuhe
 • sopimus
  Mikään kansainvälinen sopimus tai mikään oikeudellinen velvoite ei pakota komissiota ehdottamaan meille tullikurssia vihreän kurssin sijaan tullimaksuja laskettaessa. No international agreement or legal stipulation obliges the Commission to propose the customs rate instead of the green rate for customs tariffs. Sopimuksessa sitoudutaan noudattamaan sopimuksen ehtoja.
 • vaatimus
  Tämä kohta on luonteeltaan vaatimus, joka vaikuttaa tarpeelliselta ottaen huomioon aiemmin määritetyt talousarvion painopisteet. That paragraph has the nature of a stipulation which would appear to be necessary, in view of the previously defined budget priorities.

Definition of stipulation

Examples

 • The stipulations of the contract wont allow you to do that.
 • If I lend you my car, my only stipulation is that you fill up the gas tank before returning it.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net