English-Finnish translations for substance

 • aineLuonnossa esiintyvä aine ei mielestäni ole oikeastaan kemiallinen aine. I do not think a natural substance is really a chemical substance. Neurotoksiset aineet ovat yksi esimerkki tästä. Neurotoxic substances, for example. Kyseinen aine kuitenkin edustaa noin sadan muun aineen ryhmää. However, this substance represents a group of around a hundred others.
 • substanssiAinoa substanssi, jota kansallisille parlamenteille tarjotaan, on komission vihreiden ja valkoisten kirjojen saatavuus hyvissä ajoin. The only thing of any substance offered to the National Parliaments is access to the Commission's Green and White Papers in good time.
 • aineetKyseiset aineet voidaan välttää. These substances can be avoided. Neurotoksiset aineet ovat yksi esimerkki tästä. Neurotoxic substances, for example. Haitalliset aineet eläinten rehuissa Undesirable substances in animal feed
 • materiaMaailmankaikkeuden materia koostuu pääosin vedystä ja heliumista.Elämässä ole tarkoitus vain kerätä materiaa.
 • materiaaliTämän villapaidan materiaalina on käytetty pelkästään kotimaista villaa.
 • olemusSopimuksen sisältö ja olemus ovat paljon tärkeämpiä kuin mitkään vaalit. The content and substance of the agreement is far more important than any election. Koulujärjestelmän olemus ja organisaatio kuuluvat tietysti puhtaasti kansalliseen toimivaltaan, eikä komissio aio kaventaa tätä toimivaltaa millään tavoin. Of course, the substance and organisation of school systems are purely national competences, and the Commission does not intend to encroach on these competences in any way.
 • rakenneSe ei saa olla kevyen sarjan rakenne, jossa ei sisältöä. It must not be a lightweight structure, without substance. OECD:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan aineen rakenne ja myrkyllisyys vastaavat läheisesti PFOS-yhdisteitä, minkä vuoksi se on poistettava käytöstä vastaavalla tavalla. According to a recent OECD survey, the substance has a similar structure and toxicity to PFOS and thus should be phased out accordingly. Tämä antaisi aihetta laajaan keskusteluun, kuten myös se, että hyödyllisyysmallia tarkastellaan siltä pohjalta, mikä on rakenne tai muoto, mutta ei aineen tai tietyn menetelmän pohjalta. This is an issue that could lead to a lengthy discussion, as could the definition of the utility model based on a structure or configuration but not on a substance or specific procedure.
 • varakoota vanhuuden varalle marjat pakkaseen talven varaksiIhan varoiksi tämä on.
 • varallisuus
 • varatHaluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on tähän asiaan, miten sisältö ja varat olisi liitettävä yhteen. I should like to know what your approach is to the matter, how the substance and the funds are to be linked. Veroilla perityt varat olisi suunnattava ainoastaan sellaisiin ohjelmiin, joiden tavoitteena on tiedottaa suurelle yleisölle terveydelle vahingollisista ruoka-aineksista ja muista aineista. The funds generated by these taxes should be allocated solely to programmes aimed at informing the general public about ingredients and substances which can harm them.
 • ydinJuuri tämä oli hiljattain esitetyn strategisen energiakatsauksen ydin. That was the substance of our strategic energy review presented very recently. Yksi asia on monelle meistä tämän mietinnön ydin. There is one point that, to many of us, is the issue of substance in this report. Asian ydin on, että tarvitsemme nykyisin ekspansiivista talouspolitiikkaa vakauttavan sijasta. The substance of the matter is that today we need expansionary, rather than contractionary, economic policy.

Definition of substance

 • Physical matter; material
 • The essential part of anything; the most vital part
 • Substantiality; solidity; firmness
 • Material possessions; estate; property; resources
 • A form of matter that has constant chemical composition and characteristic properties
 • Hypostasis
 • To give substance to; to make real or substantial

Examples

 • Some textile fabrics have little substance
 • a man of substance
 • substance abuse

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net