English-Finnish translations for successful

 • menestyksekäs
  Se on hyvin menestyksekäs menetelmä. It is a very successful method. Toivomme, että tulos on menestyksekäs. We hope the outcome is successful. Mielestäni vuosi on ollut menestyksekäs. I think it has been a successful year.
 • menestynyt
  Myös Saksa on menestynyt tällä alalla. Germany, too, is very successful in this area. EU on menestynyt ei-sotilaallisena toimijana. The EU has been successful as a non-military actor. Voimme todeta, että euro on todellakin menestynyt. We have seen that the euro has been extremely successful.
 • menestyvä
  Menestyvä Eurooppa voidaan rakentaa vain yhteistyöllä, päivä kerrallaan. A successful Europe can only be built together, day by day. Opel Antwerp oli nykyaikainen ja menestyvä autojen kokoonpanon alalla toimiva yritys. Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business. Kuvitellaanpa, että meillä on pieni- tai keskisuuri kotimarkkinoilla menestyvä yritys. Imagine a small or medium-sized enterprise which is operating successfully in its domestic market.
 • onnistunut
  Toimeksianto ei ollut onnistunut. That mandate was not successful. Tilaisuus oli pääosin onnistunut. In the main it has been successful. Tämä toimi oli lopulta onnistunut. This action was ultimately successful.

Definition of successful

 • Resulting in success; assuring, or promoting, success; accomplishing what was proposed; having the desired effect

Examples

 • a successful use of medicine;  a successful experiment;  a successful enterprise

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net