English-Finnish translations for suit

 • sopia
  Se saattaisi sopia EU:n laajentumiseen pyrkivään ohjelmaan, mutta sillä ei kukisteta terrorismia. That might suit the EU's expansionist agenda, but it will not defeat terrorism. Ne pitäisi kuitenkin ratkaista kansallisilla toimenpiteillä eikä EU:n yleisluonteisilla ehdotuksilla, jotka saattavat sopia joillekin maille mutta olla sopimattomia toisille jäsenvaltioille. However, these should be resolved by national measures, not by catch-all EU proposals which perhaps suit certain countries, but may be unsuitable in other Member States. Asiastahan on sovittu, siitä löytyy mustaa valkoiselta.
 • puku
  Menet kotiin ja puku ei istukaan niin hyvin kuin olit ajatellut. You come home, and the suit does not look as good as it was supposed to. Hän on tuonut vähän väriä ja viehätysvoimaa varsin tylsään parlamenttiin, jossa kaikilla miehillä on tumma puku. She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits. Kukaan ei loppujen lopuksi yrittäisi pukea täysikasvuista 25-vuotiasta samaan pukuun, jota hän käytti 15-vuotiaana, vaan hänelle on ostettava uusi puku. After all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old.
 • maa
  On omituista, että niiden joukossa ei ole yksikään ETA-maa eikä Sveitsi, vaikka ne sopisivat EU:n jäseniksi kaikkein parhaimmin. It is strange that neither Switzerland nor any of the EEA countries are among them, although they would be the best suited of all to join. Päinvastoin on hyvä asia, että jokainen maa voi valita sellaisen yhtiöveron tason, joka sopii parhaiten kyseisen maan olosuhteisiin. On the contrary, it is good that each country be able to choose the level of corporation tax that best suits that country’s basic conditions.
 • kokopuku
 • asu
  Monille puku on asun tärkein osa
 • haarniska
 • järjestys
  Atomien järjestystä alkeiskopin hilapisteissä kutsutaan kiteen kannaksi.Miehelle kirjoitettiin sakko järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja hän vietti yönsä poliisin suojissa.Joukon tai alueen järjestys on sitä parempi mitä yksinkertaisemmin sen rakenne on esitettävissä.
 • käydä
  Kävin kaupassa.käydä kaupungillaKävimme kylällä viikonloppuna, olimme enoni luona kylässä.
 • miellyttää
  Onko tarkoituksena vain miellyttää kahta pääosastoa, jotka eivät onnistuneet keksimään yhteistä esitystä? Is it just to suit two DGs which could not come up with a cooperative proposal? Tällainen kanta miellyttää harvoja eikä niitä monia EU:n kansalaisia, jotka odottavat EU:lta avoimuutta. This sort of stand suits the few and not the many citizens who expect transparency from the Union. Yksi esimerkki: se, mitä komission jäsen Vitorino ehdottaa perheenjäsenten maahantulosta, voi miellyttää yhtä jos toistakin, mutta vastauksia ei voida määrittää sitovasti koko unionia varten. One example of this is that Commissioner Vitorino's proposals on family reunification may suit some people, but it is not possible to stipulate a binding solution for the entire Union.
 • oikeusjuttu
 • pukea
  Kukaan ei loppujen lopuksi yrittäisi pukea täysikasvuista 25-vuotiasta samaan pukuun, jota hän käytti 15-vuotiaana, vaan hänelle on ostettava uusi puku. After all, one would not try to dress a fully-grown 25-year-old in the same suit he wore when he was 15 years old. Puin vaatteet päälleni.Pue lapset lämpimästi.
 • pukeutua
  Pieni hetki! En ole vielä ehtinyt pukeutua.Presidentin vaimo on pukeutunut vihreään iltapukuun.Usein sanotaan, etteivät suomalaiset osaa pukeutua
 • pukumies
 • purjekerta
 • pyrintö
  kirjalliset pyrinnötkulttuuripyrinnöt
 • sarja
  Usein on kiistelty siitä mikä sarja on NHL:n jälkeen toiseksi kovatasoisin.
 • sarja sviitti
 • soveltua
 • sovittaa
  Ennen kaikkea kuitenkin tarkoituksena on sovittaa kaikki samaan muottiin: kaikki eläimet samaan muottiin, aivan kuin kaikki sovitettaisiin puhemies Mao Zedongin muottiin. Above all, however, the intention is to dress everybody in the same suit: all animals in the same suit, like Chairman Mao’s suit. Onhan esimerkiksi Skotlannin ja Kreikan ilmastoissa huomattava ero, ja siksi terveystieto olisi parasta sovittaa paikallisiin oloihin. There is after all a marked difference in the climate between Scotland and Greece for example and therefore health advice would be best tailored to suit local circumstances. ~ kenkiä jalkaan
 • sovittautua
 • sviitti
 • syyttäminen
 • syyttäminen pyrintö
 • valtti
  Pata on valttia!
 • värip
  Punainen, sininen ja vihreä ovat värejä.Jotkut saattavat nähdä punaista pimeässäkin

Definition of suit

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net