English-Finnish translations for tag

 • tagi
  HTML-tagin jälkeen tulee -tagi. Huomaa, että edellä mainitun tagin jälkeen on pakko tulla -tagi, eli siis näitten välissä ei saa olla muita tageja. (ohjelmointiputka.net
 • etiketti
 • hippa
 • lappu
  Kirjoita numerot lapulle.
 • merkitä
  Risti eliölajin nimen kohdalla merkitsee, että laji on kuollut sukupuuttoon.Merkitse maksamasi laskut rastilla.Sinä merkitset minulle kaikkea.
 • tag
 • tägi
 • tunniste
 • hintalappu
  Kestävän kehityksen strategiaan on liitettävä myös hintalappu. We also have to put a price tag on sustainable development. Näin hiilidioksidille annettaisiin hintalappu ja edistettäisiin innovaatiota, varsinkin tehokkaampia moottoreita sekä taloudellisempaa ja parempaa polttoaineen käyttöä. This would give C02 a price tag and promote innovation, particularly more efficient engines and more economical and better use of fuel. Uskomme vakaasti, että kaikkiin uusiin EU:n ehdotuksiin, myös parlamentin tarkistuksiin, on sisällyttävä vaikutusten arviointi ja hintalappu.We believe strongly that impact assessments and price tags should be attached to all new EU proposals, including parliamentary amendments.
 • merkintä
  Toinen eläinten hyvinvointiin liittyvä seikka, jonka haluan tuoda esiin, on lampaiden merkintä. One other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging. Kaksinkertainen merkintä on välttämätöntä, jotta eläin voidaan tunnistaa, jos toinen korvamerkki katoaa. The double tagging is essential to ensure that identity is retained where one eartag is lost.
 • merkki
  Nykyään pysyvä lampaan merkki maksaa Irlannissa 30� senttiä. At the moment in Ireland, a permanent sheep tag costs 30 cents. Merkistä lähdettiin matkaan.
 • rosvo ja poliisi

Definition of tag

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net