English-Finnish translations for task

 • tehtävä
  Edessämme oleva tehtävä on suuri tehtävä. The task ahead of us is a great task. Parlamentilla on edessään tärkeä tehtävä. Parliament faces a major task. Tämä tehtävä meitä kaikkia odottaa. That is the task before us all.
 • askare
 • homma
  Pelkäänpä, että ympäristön siivoaminen voi olla helppo homma verrattuna siihen, että UKIP-puolue saadaan siistimään tapansa. I fear that cleaning up the environment may prove to be a doddle compared to the task of persuading the UKIP to clean up its act.
 • päämäärä
 • prosessi
  Tulevalla Espanjan puheenjohtajakaudella on edessään tärkeä tehtävä, eli varmistaa, että Lissabonin prosessi saa jonkin konkreettisen merkityksen eikä jää vain sanoiksi paperille. The upcoming Spanish Presidency has an important task ahead in ensuring that Lisbon comes to mean something concrete and is not just words on paper. On käynyt esille, että koska tämä on vaativa ja pitkä prosessi, uhkana on aina silloin tällöin tietynlainen uudistusväsymys, reformiväsymys. It has become evident that, because this will be a long and demanding task, there is always the danger that the reform process will flag from time to time. Kuolemanrangaistus on lakkautettava täysin, ja Turkissa on pantava alulle sellainen poliittinen prosessi, jota Turkin valtion poliittisen elämän demokratisoiminen edellyttää. There are the tasks of completely abolishing the death penalty and of getting the political process under way that is necessary if political life in the Turkish state is to be democratised.
 • puuha
  Siinä oli puuhaa koko päiväksiPuuha käynnistettiin kokoamalla nimilista asian kannattajistanauraa jonkun puuhille
 • suoritus
  Hänen suorituksensa juoksukilpailussa oli tyydyttävä.Suorituksenne on erääntynyt, odotamme suoritusta viipymättä.
 • tekeminen
  Sen tekeminen ei kuitenkaan kuulu parlamentille. However, it is not Parliament that should be carrying out this task. Esikuva-analyysin tekeminen yritysten toiminnalle on ensin ja ensisijaisesti teollisuudenalan oma tehtävä. Benchmarking the performance of businesses is first and foremost a task for industry itself. Ensinnäkin tulevan yksikön ainoana tehtävänä tulee olemaan tutkimusten tekeminen niin jäsenvaltioissa kuin kaikissa toimielimissäkin ja yhteisön elimissä. Firstly, the future Office will have the sole task of carrying out investigations both in the Member States and within all the Community institutions and bodies.
 • työ
  Työryhmien työ ei siis ole mennyt hukkaan. So the work that has been done by the task forces has not been lost. Meillä on valtava työ edessämme. We have a huge task in front of us. Meillä on edessämme valtava työ, arvoisa komission jäsen. We have an enormous task ahead of us, Commissioner.

Definition of task

Examples

 • The user killed the frozen task
 • On my first day in the office, I was tasked with sorting a pile of invoices.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net