English-Finnish translations for term

 • termi
  Mikä on tämä byrokraattinen termi? What is this bureaucratic term? Sana "Makedonia" on maantieteellinen termi. The word Macedonia is a geographical term. Oikea termi on yhteisön patentti. The proper term to use is a Community patent.
 • ehto
  Tämä ehto ei kuitenkaan koske menetelmiä, joiden avulla kyseiset tuotteet valmistetaan. This term does not, however, include the methods through which goods are manufactured. Yksi ehto pysyy kuitenkin entisellään: yhtäkään maata ei arvioida yleisin ehdoin, vaan jokaista maata tarkastellaan niiden omien ansioiden perusteella. The criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits. Vakaussopimus, eli näennäisesti teologisin termein sanottuna budjettivallan käyttö, on kasvun väline, kasvun välttämätön – tosin riittämätön – ehto. The Stability Pact, budgetary authority, to put it in quasi-theological terms, is a virtue, a necessary condition, though insufficient, for growth.
 • kausi
  Toivotan myös kaikkea hyvää puheenjohtajavaltio Alankomaille, jonka kausi on päättymässä. My good wishes also go to the Dutch presidency as its term comes to an end. Toinen koskee tapausta, joka sattui ennen kuin tämä kausi alkoi. The first concerns an event which took place before this term of office began. Kuolemantapauksia, jotka lainsäätäjien on otettava huomioon, oli lopulta jopa vähemmän kuin tavallisen kausi-influenssan yhteydessä. The end result in terms of deaths, which is what must be considered by the law maker, was even lower than that of a normal seasonal influenza.
 • lukukausi
 • nimittää
  Sitä voitaisiin nimittää yhteisön ulkopuoliseksi hankkeeksi.It might be termed an extra-Community venture. Niitä voitaisiin melkeinpä nimittää mukavuuslippusatamiksi. These could almost be termed ports of convenience. Sitä voisi nimittää paperille kirjoitetuksi ehtojen rajoittamaksi vapaudeksi liikkua. This could be termed conditional freedom of movement on paper.
 • suhde
  Tämä suhde ei kuitenkaan ole konkretisoitunut Euroopan hyväksi sen suhteissa Yhdysvaltoihin. But that relationship was not cemented in Europe's favour in terms of its relations with the United States. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhde ei saa perustua tiukkoihin sopimusehtoihin. The relationship between the European Commission and the European Parliament must not be based on strict contractual terms. Väliarvion mukaan ilmastonmuutoksen ja terveyden välinen suhde on selvästi entistä merkittävämpi kysymys. The relationship between climate change and health is clearly an issue of growing importance, according to the mid-term review.
 • toimikausi
  Määräaika on 1. maaliskuuta, jolloin toimikausi päättyy. The deadline is 1 March, which is when the term expires. Arvoisa komission jäsen, meidän molempien toimikausi lähenee loppuaan. 2010, Commissioner: you and I come to the end of our term of office. Nykyisen komission toimikausi on päättymässä ja uuden komission toimikausi alkamassa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että toimintatavat olisivat vastedes täysin uudet. The present Commission’s term of office is coming to an end, and that of a new Commission will begin.
 • vaalikausi
  Tämä vaalikausi on päättymässä. This term of office is coming to an end. Parlamentin vaalikausi on kuitenkin lopuillaan. However, this Parliament's term is coming to an end. Vaalit ovat tulossa, ja sen jälkeen alkaa uusi vaalikausi. The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.
 • välitp
  Teillä on myös erinomaiset välit presidentti Putiniin. Then you are on excellent terms with President Putin.

Definition of term

Examples

 • Alright, look...we can spend the holidays with your parents, but this time it will be on my terms
 • The term of a lease agreement is the period of time during which the lease is effective, and may be fixed, periodic, or of indefinite duration
 • Be sure to read the terms and conditions before signing
 • A line is the term of a superficies, and a superficies is the term of a solid.
 • "Algorithm" is a term used in computer science.
 • We are on friendly terms with each other
 • He was sentenced to a term of six years in prison
 • near-term, mid-term and long-term goals
 • the term allowed to a debtor to discharge his debt
 • at term, preterm, postterm
 • All the terms of this sum cancel out
 • in ( 12; 3; 4&thinsp
 • The Cabin is large and commodious, well calculated for the Accommodation of Paſengers. Merchandiſe, Produce, &c. carried on the loweſt Terms.[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Packet_Schooner.jpg]
 • term neonate

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net