English-Finnish translations for terrestrial

  • maa-Tämän olisi toteuduttava maa-alueiden osalta vuoteen 2010 mennessä ja merialueiden osalta vuoteen 2012 mennessä. That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas. Arktisten alueiden meri- ja maa-alueet ovat haavoittuvaisia ja muodostavat oleellisen osan maapallon ekosysteemistä. The maritime and terrestrial areas of this region are vulnerable and represent the essential components of the terrestrial ecosystem.
  • maaTämän olisi toteuduttava maa-alueiden osalta vuoteen 2010 mennessä ja merialueiden osalta vuoteen 2012 mennessä. That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas. Arktisten alueiden meri- ja maa-alueet ovat haavoittuvaisia ja muodostavat oleellisen osan maapallon ekosysteemistä. The maritime and terrestrial areas of this region are vulnerable and represent the essential components of the terrestrial ecosystem. Tämä koskee niin maalla kuin meressäkin eläviä lajeja riippumatta niiden kaupallisesta merkityksestä. This is the case for terrestrial as well as for marine species and for species subject to important commercial interests or not.
  • maallinenKoko hänen maallinen omaisuutensa paloi hetkessä poroksi.Menneinä vuosisatoina kirkolla on ollut suuri vaikutus myös maalliseen vallankäyttöön.Hänen maallinen majansa laskettiin haudan lepoon.
  • MaanEnsin on kehittämis- ja validointivaihe, johon kuuluvat järjestelmän satelliittien ja maan päällä toimivien osien kehittäminen sekä järjestelmän validointi kiertoradalla. First, there is a development and validation phase, involving the development of the satellites and terrestrial components of the system and their in-orbit validation. Ensimmäiset toimintasuunnitelmat tehtiin seitsemän maan kanssa, mutta Ukraina on niistä ainoa, jolla on yhteinen maaraja laajentuneen unionin kanssa. Of the seven countries with which the first action plans were concluded, only Ukraine directly shares terrestrial borders with the enlarged Union. Se on hydrologisessa kierrossa keskeinen tekijä, jota pitää suojella ottaen huomioon myös pintavedet ja maan ekosysteemit, joihin se on kytköksissä. It is a fundamental component in the water cycle and, consequently, must be protected, including in respect of the surface waters and terrestrial ecosystems with which it is connected.
  • maankaltainenmaankaltainen planeetta
  • maanpäällinenOn kuitenkin edelleen tehtävä selväksi, että yleishyödyllisissä palveluissa ei voi olla merkittävänä seikkana lähetystapa maanpäällinen tai video streaming -lähetys. It also needs to be made clear, however, that, in the case of services with social welfare in mind, the type of transmission - be it terrestrial or videostreaming - cannot be crucial. Meillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo kolme eri välitystapaa - kaapeli, maanpäällinen ja digitaalinen - ihmisillä on saatavilla tehokas pääsy digitaaliseen järjestelmään - ja satelliitti. We have three mediums in the United Kingdom already - cable, terrestrial digital - a powerful access for people to get onto the digital system - and satellite. talon maanpäälliset kerrokset
  • maaperäToisaalta merestä tai maasta peräisin olevat saasteet pilaavat yhä enemmän maaperä- ja juomavesivaroja. Furthermore, pollution of marine or terrestrial origin is increasingly contaminating soil and drinking water resources. Suomen maaperällä on ollut todennäköisesti asukkaita jo noin 9000 vuotta sitten.
  • maaperänSiksi on tärkeää panostaa sen tutkimiseen, jolla pyritään maaperän ja merten ekologisten järjestelmien toiminnan parempaan tuntemukseen. Hence the importance of engaging in research that seeks to provide a better understanding of the functioning of terrestrial and marine ecosystems.

Definition of terrestrial

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net