English-Finnish translations for transfer

 • siirtääNäitä määrärahoja ei voi siirtää muihin tarkoituksiin. These resources cannot be transferred for other purposes. Määrärahoja voidaan myös siirtää osavaltiosta toiseen. It is also possible to transfer funds between the Länder. Tarvitsemme oikeusperustan, jotta voimme siirtää varoja maailmanlaajuiselle terveysrahastolle. We need a legal basis for making a transfer to the global health fund.
 • siirtoSamanlainen siirto tehtiin myös edellisenä vuotena. A similar transfer was made the previous year. Aihe: Voittovarojen siirto valtionpankista valtionkassaan Subject: Transfer of profits from Central Bank to State Treasury Arvoisa komission jäsen Schreyer, siirto tapahtui parlamentin nimenomaisista varoituksista huolimatta. Mrs Schreyer, this transfer took place despite explicit warnings from this House.
 • siirtokuva
 • siirtyäTästä on haittana, että ongelma saattaa siirtyä muualle. The disadvantage in this respect is that the problem could be transferred elsewhere. Tämän vuoksi päätimme siirtyä asteittain järjestelmästä toiseen, mikä tietysti edellyttää siirtymäjärjestelmän luomista. That is why we decided on a gradual transfer from one system to the other, which, of course, entails development of the converter. Mutta 20. maaliskuuta 1996 Britannian hallitus myönsi, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, etteikö se voisi siirtyä ihmisiin. But on 20 March 1996 the British Government admitted that it could not be ruled out that the disease could be transferred to humans.
 • viedäRajanylitysasemilla tavarajunia alettiin tarkastaa, ja tavaravaunut piti irrottaa veturista ja viedä rajan yli. Freight trains were impeded by controls, and having to uncouple and transfer freight at border stations. Miten yhtiö voi oikein viedä suuria määriä samaa materiaalia Algeriaan ilman, että siirto olisi tehty julkisesti tai että komissio olisi saanut tietää siitä, vaikka yhtiötä on sakotettu 18 kertaa? What is that company doing exporting vast quantities of the same material to Algeria, having been fined 18 times, without any public transfer and without the Commission finding out? Ei voi olla kyse siitä, että muutamien jäsenvaltioiden tietty malli siirretään muihin yhteisömaihin eli ei viedä esimerkiksi pitkälti saksalaista mallia muihin maihin.We must not transfer a specific codetermination model from a few Member States to the other countries of the Community, in other words no export of the mainly German model.

Definition of transfer

 • To move or pass from one place, person or thing to another
 • To convey the impression of from one surface to another
 • To be or become transferred
 • The act of conveying or removing something from one place, person or thing to another
 • A design conveyed by contact from one surface to another; a heat transfer
 • A pathological process by which a unilateral morbid condition on being abolished on one side of the body makes its appearance in the corresponding region upon the other side
 • A conventional bid which requests partner to bid the next available suit

Examples

 • to transfer the laws of one country to another; to transfer suspicion
 • to transfer drawings or engravings to a lithographic stone
 • The title to land is transferred by deed.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net