English-Finnish translations for translate

 • kääntää
  Nyt eräs käännöstoimisto kääntää niitä. This is now being translated by an agency. Komission ja neuvoston tehtävänä on kääntää se. It is up to the Commission and the Council to translate it. Arvoisa puhemies, puhuin saksaa, jotta puhettani ei tarvitsisi kääntää. Mr President, I spoke in German so that there was no need to translate.
 • siirtää
  Meillä on nyt tilaisuus siirtää vaatimuksemme lainsäädäntöön. We now have the opportunity to translate our requirements into legislation. Tällaisten poikkeamien on jäätävä keskustelun asteelle, eikä niitä pidä siirtää eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Aberrations of this kind must be reserved for strictly polemical use and may not be translated into European legislation. Tehtävänä on siirtää mainittuja aloja koskevat olemassa olevat oikeusnormit viestinnän uusiin ulottuvuuksiin, niitä kuitenkaan rajoittamatta. Our task is to translate the present legal standards in these fields to take account of the new communication dimensions without restricting them.
 • kääntyä
 • ottaa pois
 • soveltua
 • sovittaa
  ~ kenkiä jalkaan~ palaveri päivän aikatauluun~ menot tulojen mukaan
 • translatoida

Definition of translate

Examples

 • Hans translated my novel into Welsh
 • Hans translated for us while we were in Marrakesh
 • That idiom doesn’t really translate
 • ‘Dog’ translates as ‘chien’ in French
 • The director faithfully translated their experiences to film
 • Excellent writing does not necessarily translate well into film
 • His sales experience translated well into his new job as a fund-raiser
 • William was translated by the blow to the head he received, being unable to speak for the next few minutes

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net