English-Finnish translations for valid

 • kelpaava
 • kelvata
 • olla voimassaKysymykseni kuuluu, miten pitkään väliaikainen määräys voi olla voimassa ja miten siihen on suhtauduttava? My question therefore is how long can such an interim rule be valid and how must we view it? E 111 -lomake saattaa olla voimassa vain rajoitetun ajanjakson tai siinä ei ehkä ole lainkaan rajoitettu voimassaoloaikaa. The E111 form may be valid for a limited period only, or it may have no limitation as regards the period of validity. On hyvin kyseenalaista, voiko amerikkalainen laki olla voimassa Ruotsin (ja muun Euroopan) maaperällä. It is extremely doubtful whether an American law would be valid on Swedish (or other European) territory.
 • päteväÄänestys on täysin pätevä myös silloin. Even then a vote is fully valid. Eikö ole mitään yleistä elintä, joka voi sanoa, että tämä on pätevä? Is there not some overall body that can say this is valid? Periaatteen on oltava yhtä pätevä kumpaankin suuntaan. The principle must be equally valid in either case.
 • validiJos B on modaalilogiikan tautologia, niin B on K-validi.XML-dokumentti on validi, jos siihen liittyy DTD tai XML-skeema ja se on niissä määriteltyjen rakenteiden mukainen.
 • voimassa olevaMuistutan vielä lopuksi, että Bohunicen ydinvoimalan voimassa oleva turvallisuussertifikaatti raukeaa vuonna 2000. The currently valid safety certificate for Bohunice expires in the year 2000. Tällä pääosastolla on siis myös olemassa voimassa oleva organisaatiokaavio. There is therefore also a valid organisation chart for this Directorate-General. Ensi sijassa on kyse siitä, että Itävallan ja Euroopan unionin välillä on voimassa oleva sopimus. Primarily, it is about the fact that Austria has a valid agreement with the European Union.
 • voimassaolevaEn voi ymmärtää, mitä muuta tässä yhteydessä tapahtuu kuin se, että laitteella tarkistetaan, onko henkilöllä hallussaan voimassaoleva passi. I cannot see how that is doing anything other than checking whether that person is in possession of a valid passport.

Definition of valid

Examples

 • I will believe him as soon as he offers a valid answer.
 • A valid format for the date is MM/DD/YY.
 • Do not drive without a valid license.
 • An argument is valid if and only if the set consisting of both (1) all of its premises and (2) the contradictory of its conclusion is inconsistent.
 • He is a priest now: although his ordination was contrary to the law of the church, it was still valid.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net