English-Finnish translations for variety

 • muunnos
 • kielimuoto
  Murteet ovat saman kielen piirissä toisistaan eroavia kielimuotoja.
 • laji
  Ainoastaan EU: n yhteisessä lajiluettelossa olevia kasveja saa myydä; jotta jokin laji pääsee tähän luetteloon vaaditaan, että sillä on omistaja. Only plants which are included on the EU's common varieties list are allowed to be sold. For a variety to get onto the list it needs to have an owner. Onnea on kahta lajia: hyvä tuuri ja onnellinen mielentilaDarwinin ”Lajien synty” on evoluutioteorian klassikkoteos
 • lajike
  Tässä tarkoituksessa jokainen uusi lajike on analysoitava yksittäisessä hyväksymismenettelyssä. To this end, each new variety proposed will have to be analysed in the context of an individualised approval.
 • monimuotoisuus
  Lisäksi näiden kulttuurien monimuotoisuus ja identiteetti kiellettiin. In addition, the variety and identity of these cultures was negated. Maaperätyyppien huomattava monimuotoisuus edellyttää kansallisista toimista huolimatta myös eurooppalaista strategiaa. Due to the great variety of soil types, a European strategy is required, independently of national action. Jotta tämä monimuotoisuus on kuitenkin mahdollista, tarvitaan kustantamojen ja kirjakauppojen monimuotoisuutta. However, in order to have this diversity we also need to have a variety of publishing houses and bookshops.
 • moninaisuus
  Minusta eri järjestelmien moninaisuus on hyväksi. I think it is good to have variety in the different systems. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä huomioon on otettava perheiden elinolojen moninaisuus.. Last but not least, the variety of families' differing living conditions must be taken into account. Tiedonvälityksen moninaisuus, vapaus ja riippumattomuus on avain kestävän kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen, kuten Sergei Kovalev meille eilen kertoi. Variety, freedom and independence of information are key to a robust civil society, as Sergei Kovalev told us yesterday in this Chamber.
 • muoto
  Teksti on tallennettu Wordin muodossa.Se on eräs urheilun muoto.Ne pystyvät muuttamaan muotoaan.
 • muutos
  Sinussa on tapahtunut muutos.Oletko tehnyt tulevaan kolumniisi muutoksia?
 • muutostila
 • tilamäärä
 • tilamäärän logaritmi
 • tyyppi
  Näiden eliöiden tyyppiä ei ole toistaiseksi onnistuttu perusteellisesti selvittämään.Joku tyyppi kävi kysymässä sua.Sanna on kiva tyyppi.
 • varisto

Definition of variety

Examples

 • Variety is the spice of life

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net