English-Finnish translations for various

 • eri
  Eri alat ovat siis mahdollisia. So various areas come to mind. Puheenvuoron käyttävät nyt eri jäsenet. Various Members will now speak. Olemme kuulleet lukuisia kantoja monista eri asioista. Numerous views on various issues have been heard.
 • erilainen
  Maatalousalan tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. The situation in agricultural sectors differs in the various Member States. Kasinoiden tilanne on tosiaan erilainen eri jäsenvaltioissa. In fact, the situation of gaming houses is different in the various Member States. Tähän asti oikeudellinen tilanne on ollut yksittäisissä jäsenvaltioissa liian erilainen. The legal position in the various Member States has hitherto been unduly disparate.
 • erilainen vaihteleva
 • moninainen
  Se on hyvin moninainen ala, jossa on monia erityyppisiä rahastoja, riskiprofiileja sekä sijoitusstrategioita. This is a very heterogeneous sector having various different types of funds, risk profiles and also investment strategies. Moninaisten asioiden parissa on tullut touhuttua.
 • vaihteleva
  Mitä ilmeisimmin on otettava huomioon myös maanviljelyn kehityksen vaihteleva taso Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa. The procedures must, of course, also take account of the differing degrees of agricultural development in the various Member States of the European Union and in the applicant countries.

Definition of various

 • More than one (of an indeterminate set of things
 • Having a broad range (of different elements
 • That varies or differs from others; variant; different

Examples

 • Various books have been taken.
 • There are various ways to fix the problem.
 • You have broken various of the rules.
 • The reasons are various.
 • a various reading of a Biblical text

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net