English-Finnish translations for water

 • kastella
  Sade kastelee, mutta kyllä kesä kuivaa kastelemansaKaktuksia saa kastella vain harvoin, jos haluaa niiden menestyvän ja kukoistavan.
 • vesi
  Kuten tiedätte, lempiaiheeni on vesi. As you know, my pet subject is water. Puhdas vesi on jo niukkuushyöydyke. Clean water is now a scarce commodity. Vesi on julkista omaisuutta, mutta sitä on niukasti. Water is a public asset, yet it is scarce.
 • heittää vettä
 • juottaa
  Tämän jälkeen eläimet täytyy päästää ulos ja niiden täytyy saada levätä 24 tuntia. Tällöin niitä pitää myös juottaa ja ruokkia. After that the animals must be let out, given a rest period of 24 hours and be fed and watered. Olisi hyvin vaikeaa juottaa ja ruokkia kuljetettavia eläimiä, ellei ajoneuvoa ole varusteltu sitä varten. It would be very difficult to water and feed those animals unless the vehicle is equipped to make that possible. Pysähdyspaikoilla eläimet voidaan purkaa autosta, niitä voidaan juottaa ja ne voivat levätä, minkä lisäksi myös kuorma-autot voidaan puhdistaa ja pahnat vaihtaa uusiin, mikä on hyvin tärkeää. Staging posts allow animals to be unloaded, watered and rested, and also the essential cleaning and rebedding of trucks.
 • kastua
 • kosteusvaurio
 • kostua
  Hänen silmänsä kostuivat.Mitä sinä siitä kostut?
 • laimentaa
  laimentaa mehua vedelläSijoittajien innostusta laimensi pääjohtaja Jorma Ollilan Financial Timesille antama lausunto.
 • tuuli
  Aurinko, tuuli ja vesi ovat tulevaisuuden öljy. Sun, wind and water will be the oil of the future. Juuri meidän on autettava kansalaisiamme, jotta tuuli ja meri ovat heille suotuisampia. It is we who must help our citizens by making those winds and waters favourable to them. Kolmantena syynä on sitoutumisemme Kioton sopimukseen ja puhtaan polttoaineen teknologiaan, jossa käytetään tuuli-, vesi-, ilma- ja aurinkoenergiaa. Third is the question of our commitments to Kyoto and to a clean fuel technology, using wind, water, air and solar energy.
 • valua
  Kaatunut maito valuu lattialle.Oonan nenä valuu.
 • vuotaa
  Tämä kanta on kuin reikäjuusto, tai käyttääkseni vesiterminologiaa, se vuotaa kuin seula. That position is like holey cheese, or to keep it the sphere of water, as leaky as a sieve. Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, jos naapurimme katto vuotaa, voimme antaa kattiloita ja pannuja veden keräämiseen, mutta luonnollisesti on tehokkaampaa auttaa tukkimaan vuoto katossa.Mr President, ladies and gentlemen, if our neighbour' s roof is leaking, we can lend him pots and pans to collect the water, but it is, of course, more effective to help him plug the leak in the roof. Katto vuotaa.

Definition of water

 • A substance found at room temperature and pressure as a clear liquid; it is present naturally as rain, and found in rivers, lakes and seas; its solid form is ice and its gaseous form is steam
 • The aforementioned liquid, considered one of w:Classical_element|the Classical elements or basic elements of alchemy
 • Water in a body; an area of open water
 • A body of water, almost always a river
 • A combination of water and other substance(s
 • A state of affairs; conditions; usually with an adjective indicating an adverse condition
 • A person's intuition. is this always in the plural?--
 • Excess valuation of securities
 • The limpidity and lustre of a precious stone, especially a diamond
 • A wavy, lustrous pattern or decoration such as is imparted to linen, silk, metals, etc
 • To pour water into the soil surrounding (plants
 • To wet or supply with water; to moisten; to overflow with water; to irrigate
 • To provide with water for drinking
 • To get or take in water
 • To urinate onto
 • To dilute
 • To overvalue , especially through deceptive accounting
 • To fill with or secrete water
 • To wet and calender, as cloth, so as to impart to it a lustrous appearance in wavy lines; to diversify with wavelike lines

Examples

 • By the action of electricity, the water was resolved into its two parts, oxygen and hydrogen
 • May I have a glass of water?
 • Your plants need more water
 • And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so
 • He showed me the river of living water, sparkling like crystal, flowing from the throne of God
 • The boat was found within the territorial waters
 • These seals are a common sight in the coastal waters of Chile
 • Perrier is the most popular water in this restaurant
 • Many people visit Bath to take the waters
 • ammonia water
 • North America
 • North America
 • He suffers from water on the knee
 • The rough waters of change will bring about the calm after the storm
 • I know hell succeed. I feel it in my waters
 • a diamond of the first water is perfectly pure and transparent
 • I need to go water the cattle
 • The ship put into port to water.
 • Nature called, so I stepped into the woods and watered a tree.
 • Can you water the whisky, please?
 • Chopping onions makes my eyes water.
 • The smell of fried onions makes my mouth water.
 • to water silk

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net