English-Finnish translations for welcome

 • tervetullutVladimir, olet hyvin tervetullut. You are very welcome, Vladimir. Minusta tämä on myös tervetullut aloite. I welcome this initiative as well. Teidän majesteettinne, olette erittäin tervetullut. You are most welcome, Your Majesty.
 • tervetuloaTervetuloa kerhoon, pääministeri Blair, tervetuloa kerhoon. Welcome to the club, Mr Blair, welcome to the club. Oli miten oli: tervetuloa takaisin Englanti. Anyhow: welcome back, England. Tervetuloa kerhoon, pääministeri Blair. Welcome to the club, Mr Blair.
 • tervetulotoivotusVelvollisuuteni oli lähettää tervetulotoivotus ja toivon viesti itäsaksalaisille ystävillemme. It was my duty to send a message of welcome and hope to our East German friends. Arvoisa puhemies, aivan ensimmäiseksi lämmin tervetulotoivotus Espanjalle sen aloittaessa puheenjohtajakautensa. Mr President, first of all, I should like to extend a warm welcome to the Spanish Presidency. Vilpitön tervetulotoivotus komission jäsenelle Fülelle ja parhaat menestyksen toivotukseni hänen tulevassa työssään. A sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.
 • toivottaa tervetulleeksiSallikaa minun ensiksi toivottaa tervetulleeksi komissaari Liikanen. Firstly, allow me to welcome Commissioner Liikanen. Juhlan isäntä toivotti meidät tervetulleiksi heti ovella.
 • tervehtiminen
 • tervetuloa!
 • vastaanottoNiille on siksi annettava niiden ansaitsema myönteinen vastaanotto. We must therefore give them the welcome that is their due. Näin opiskelijoille taataan lämmin vastaanotto ja korkeatasoinen koulutus. Students will therefore be guaranteed a warm welcome and high-quality training. Meidän on noudatettava eurooppalaisia perinteitä, joihin kuuluu demokraattinen ja inhimillinen vastaanotto. We must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.

Definition of welcome

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2023 DictionaryPro.net