English-Swedish translations for branch

 • grenen
  Kvinnorna har varit det första målet för denna extremistiska gren av islam.Women have been the first target of this extremist branch of Islam. En gren norr om denna linje kommer att gå via Curtici och Brasov till Bukarest och Constanza.A branch to the north of this axis will go, via Curtici and Brasov, to Bucharest and Constanza. Parlamentet kan inte, såsom en gren av den finansiella makten, vara delaktig i utrikespolitiken.The European Parliament cannot be involved in foreign policy as it is a branch of the budgetary authority.
 • filialenDet handlar i huvudsak om amerikanska företag med filial i London.These are chiefly US companies with a branch in London. När ett företag registrerar en filial, måste det också ta med viss information i registret för företagets filial.When registering a branch, companies also have to file certain information in the register of the company branch. I texten talas det nu om att öppna filialer för kontoren.The text now refers to opening branch offices for agencies.
 • förgrenas
 • förgrena
 • grenbana
 • kvistenHon slog spiken rakt i en kvist.
 • områdeett
  Vi måste i stället integrera industrin i detta område med höga, men genomförbara normer.Rather, we must take this branch of industry with us in integrating high but feasible standards. Ett annat område som jag vill belysa är åtagandet att omarbeta EU:s budget genom en radikal reform.Another area I wish to highlight is the commitment to reshape the EU budget with a root-and-branch reform. Med tanke på detta är det kanske inte förvånande att den gränsöverskridande verksamhetens omfattning på detta område är mycket begränsad.With this in mind, it is perhaps not surprising that the volume of cross-frontier business in this branch is very limited.
 • ruskaKonduktören ruskade i dörren för att se om den var riktigt stängd.Jag såg ett par möss vid utelängan som ruskade sig i regnet.Hon ruskade av sig nervositeten och steg in på sin nya arbetsplats för första gången.
 • sidobana

Definition of branch

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net