English-Swedish translations for delete

  • ta bortMed ändringsförslaget tas detta bort från betänkandet.It deletes that from the report. Jag skulle inte vilja ta bort sanningen nu.I would not like to delete the truth now. Vill de ta bort en hänvisning till FN?Do they want to delete a reference to the United Nations?
  • avlägsna
    Till sist har vi ändringsförslag 15, genom vilket man försöker att avlägsna artikel 10 om övergångsperioder - vilket också gör det till en viktig fråga.Finally Amendment No 15 which seeks to delete Article 10 - on transitional periods - is equally a major issue. Genom detta ändringsförslag skulle "iller" avlägsnas från förteckningen över arter som kan förflyttas inom gemenskapen utan några veterinärmedicinska villkor.This amendment would delete "ferret" from the list of species which may be moved inside the Community with no veterinary conditions. Genom ändringsförslag 18 försöker man att avlägsna artikel 7, och detta är inte godtagbart för kommissionen, eftersom det kommer att göra det mycket svårt att verkställa programmet.Amendment No 18 seeking to delete Article 7 is not acceptable to the Commission because it will make the execution of the programme very difficult.
  • raderaJag har en mycket bra valmöjlighet. Jag har ett filter, jag har en knapp som heter radera.I have a very good option: I have a filter, I have a delete button. Vi vet inte när de kommer att raderas.We do not know when they will be deleted. Det är väldigt enkelt att radera dödsstraffet från brottsbalkarna.It is very easy to delete the death penalty from criminal codes.

Definition of delete

  • A key that may be pressed to delete something from a computer

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net