English-Swedish translations for schedule

  • schemaett
    Jag har fullgjort ett omfattande och fulltecknat schema som talman.I have completed a full and busy schedule as President. Rådet har fått ett schema, en rad frågor, tillsänt som man i praktiken vägrar att svara på.The Council was sent a schedule, a questionnaire, which it is in effect refusing to answer. Eftersom det har tagit längre tid, får jag allvarliga problem med mitt vidare schema.Because we have overrun to some extent, I have a serious problem with the rest of my schedule.
  • inplanera
  • schemaläggaDet kommer naturligtvis att schemaläggas så att vi kan förbereda för debatterna och omröstningen i plenarsammanträdet den 16-17 december.It will, of course, be scheduled to allow us to prepare for the debates and the vote in plenary on 16-17 December. Om personalen inte får schemalägga skogsturer och sådant i stället ska ske på barnens initiativ blir det i princip aldrig av.
  • tidtabellenDet framkommer för övrigt av den positiva tidtabell som vi har beslutat om.In any case, this emerges from the favourable schedule we decided upon. Jag vill framföra en varning, John Dalli. Jag vill se att detta händer enligt en tidtabell.I have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule. Vi var alla mycket eniga om att denna sektor skall utvecklas i en snabb tidtabell.We were all unanimous on the subject of developing this area, and adhering to a tight schedule.

Definition of schedule

Examples

  • schedule of tribes
  • Ill schedule you for three-oclock then
  • The next elections are scheduled on the 20th of November
  • whether or not to schedule a patient

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net