Finnish-English translations for arvio

 • estimate
  This estimate concerns the agricultural year 1995/96. Tämä arvio koskee viljelyvuotta 1995/96. The current 6.7% of the budget is far too low an estimate. Nykyinen arvio 6,7 prosenttia talousarviosta on aivan liian vähän. The last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody. Viimeisin arvio oli 20 miljardia, mikä on melkoinen rahamäärä kenelle tahansa.
 • appraisal
  us
  The present report is an appraisal based on one year. Tämä mietintö on yhteen vuoteen perustuva arvio. This is not our appraisal; it is the appraisal of the International Air Transport Agency. Tämä ei ole meidän arviomme vaan Kansainvälisen lentoliikenneliiton arvio. My second basic point is that I wish to use this discussion to call once again for an appraisal of the performance and utility of all agencies. Toinen perushuomautukseni on se, että haluan käyttää tätä keskustelua hyväkseni pyytääkseni jälleen kerran, että kaikkien virastojen suorituksista ja hyödyllisyydestä tehtäisiin arvio.
 • approximation
  Before the summer break, we should see a first approximation of what a possible Hong Kong package could look like. Meidän pitäisi ennen kesätaukoa tehdä ensimmäinen arvio siitä, miltä mahdollinen Hongkongin paketti voisi näyttää. A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices. Realistinen, karkea arvio voisi olla suurin piirtein 400–500 miljardia euroa eli nykyhinnoin noin 1 000 euroa kutakin Euroopan kansalaista kohti.
 • assessment
  1998 assessment and 1999 annual programme Arvio vuoden 1998 lainsäädäntöohjelmasta ja vuoden 1999 ohjelma What is the Commission's assessment of this? Mikä on komission arvio asiasta? We believe that this really is a poor assessment. Arvio on mielestämme todella heikko.
 • account
  us
  This is based on the latest figures, taking into account trends in July or August. Arvio perustuu viimeisimpiin lukuihin, ja siinä otetaan huomioon heinäkuun tai elokuun suuntaukset. We have been given an objective account of the candidate countries' level of preparation. Meille on esitetty objektiivinen arvio ehdokasvaltioiden valmistelujen asteesta. The time has definitely come for a balance sheet, for an evaluation and for accountability. Nyt on ehdottomasti aika tehdä tilannekatsaus, laatia arvio ja tarkastella vastuita.
 • appraisement
 • approximate
  A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices. Realistinen, karkea arvio voisi olla suurin piirtein 400–500 miljardia euroa eli nykyhinnoin noin 1 000 euroa kutakin Euroopan kansalaista kohti. approximate results or valuesNASAs Genesis spacecraft has on board an ion monitor to record the speed, density, temperature and approximate composition of the solar wind ions.
 • computation
 • estimation
  us
 • grade
  us
  I gave him a good grade for effortHe got a good grade on the testThis fine-grade coin from 1837 is worth a good amount.
 • guesstimate (guess ja estimate yhdistetty)
 • rating
  They have a poor credit rating.He has a high chess rating.In the Royal Navy the ratings, in order, are: ordinary seaman, able seaman, leading seaman, petty officer and chief petty officer.

Definition of arvio

 • yleensä lähtötietoihin perustuva summittainen laskelma
 • arvaus tai otaksuma siitä, mitä jokin asia suunnilleen on
 • toimitus, jossa arvioidaan minkä mukaan korvausta on makettava tai millainen arvo jollakin omaisuudella on

Examples

 • Arvio saaren asukasluvusta on noin 500.
 • Joskus arviota voitaisiin kutsua sivistyneeksi arvaukseksi.
 • Oikeuden arvion mukaan tuhoutuneen omaisuuden arvo on noin viisi miljoonaa.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net