Finnish-English translations for asteittain

 • gradually
  us
  Trade liberalisation needs to be implemented gradually. Kauppa on vapautettava asteittain. I repeat: slowly, gradually, and in a fully monitored way. Toistan: hitaasti, asteittain ja täysin valvotulla tavalla. We have agreed that the EIT should develop gradually. Olemme sopineet, että EIT:tä kehitetään asteittain.
 • by degrees
 • piecemeal
  us
  Is there not a danger that, by piecemeal incremental measures, it will take even more time to turn the market? Onko olemassa vaara, että asteittain lisättävillä toimilla markkinoiden tilan muuttaminen kestää entistäkin kauemmin? It is because of this remarkable achievement that it is regrettable that my own country is only taking part in Schengen on a piecemeal basis. Tämän hienon saavutuksen vuoksi on valitettavaa, että kotimaani ei ole liittynyt Schengeniin asteittain. Most of all, we have said that where some other elements have come in, they have to be addressed and recognised, and the way to do this is to do it piecemeal. Mikä tärkeintä, olemme sanoneet, että jos asiaan vaikuttavat muutkin tekijät, niitä on tarkasteltava ja ne on tunnistettava, ja tämän on tapahduttava asteittain.
 • step by stepInstead, we must lower the ceiling step by step. Sen sijaan meidän on asteittain alennettava enimmäismäärää. Improving workers' mobility involves taking measures, step by step. Työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseen liittyy monia asteittain toteutettavia toimenpiteitä. In this way we can work towards further European integration step by step. Voimme täten syventää Euroopan yhdentymistä asteittain.

Definition of asteittain

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net