Finnish-English translations for bruttokansantuote

  • gross domestic productGross domestic product is the best known measure worldwide. Bruttokansantuote on tunnetuin mittari kaikkialla maailmassa. Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity. Bruttokansantuote on talouden kehityksen ja vaurauden mittari. The lower the gross domestic product (GDP) of a region, the more help it must receive from us. Mitä alhaisempi alueen bruttokansantuote on, sitä enemmän apua sen täytyy saada meiltä.
  • GDPToday, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh. Nykyään Burman bruttokansantuote henkeä kohden on pienempi kuin Ruandassa tai Bangladeshissa. GDP alone is no longer a relevant criterion. Bruttokansantuote ei sovellu enää ainoaksi kriteeriksi. South Africa' s GDP is half that of Belgium and only 0.6% of the world GDP. Etelä-Afrikan bruttokansantuote on puolet Belgian ja ainoastaan 0,6 % maailman bruttokansantuotteesta.
  • gross national productYou asked how it looks with the Gross National Product component. Kysyitte, miltä bruttokansantuote asiana näyttää. We have known for a long time that gross national product is inadequate. Olemme tienneet jo kauan, että bruttokansantuote ei riitä. Can Kosovo really absorb the 500 million when its gross national product is between EUR 800 million and EUR 1 billion? Voiko Kosovo tosiaan ottaa vastaan 500 miljoonaa, kun sen bruttokansantuote on 800 - 1 000 miljoonaa euroa?

Definition of bruttokansantuote

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net