Finnish-English translations for ensisijainen

 • capital
  us
  Lifelong learning is a prime means for the European economy of developing the human capital which a knowledge society needs at its disposal. Elinikäinen oppiminen on Euroopan taloudelle ensisijainen väline, jolla kehitetään tarvittavaa inhimillistä pääomaa, jota tietoyhteiskunta tarvitsee. The agreements reached in Kyoto, Bali, etc. have proved ineffective: their primary objective is not environmental protection, but the protection of capital and its profits. Muun muassa Kiotossa ja Balilla aikaansaadut sopimukset ovat osoittautuneet tehottomiksi: niiden ensisijainen tavoite ei ole ympäristönsuojelu vaan pääoman ja siitä saatavan voiton suojelu. He does not have enough capital to start a business
 • primary
  us
  It is also its primary interest. Se on myös sen ensisijainen etu. The primary cost is self-evident. Ensisijainen seuraus on itsestään selvä. This must remain our primary goal. Tämän on oltava ensisijainen tavoitteemme.
 • preferred
  us
  This is our first and preferred option. Tämä on ensimmäinen ja ensisijainen vaihtoehtomme. Mr President, the centralised procedure is our preferred choice. Arvoisa puhemies, keskitetty menettely on ensisijainen valintamme. On Nabucco, our preferred option is definitely transit via Turkey. Nabucco-hankkeessa ensisijainen vaihtoehtomme on ehdottomasti kauttakulku Turkin kautta.

Definition of ensisijainen

Examples

 • Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net