Finnish-English translations for hanke

 • project
  us
  Europe is a social project today. Eurooppa on nykyään sosiaalinen hanke. The project thus clearly became an EU project. Näin hankkeesta tuli selkeä EU-hanke. Make it a project, Prime Minister! Tehkää tästä pääministerin oma hanke!
 • enterprise
  us
  In any case it will be a long-term enterprise. Joka tapauksessa kyseessä on pitkän aikavälin hanke. It seems to be more suited to larger-scale enterprises. Hanke näyttää sopivan paremmin suurille yrityksille. The project must rely on the goodwill of both communities and be a joint enterprise with, of course, the appropriate material, financial and human resources. Hanke perustuu kummankin yhteisön hyvään tahtoon, ja sen on oltava yhteinen hanke, jolle on tietysti myönnettävä sopivat aineelliset, taloudelliset ja inhimilliset resurssit.
 • undertaking
  us
  This is a truly grotesque undertaking. Tämä on todella pöyristyttävä hanke. It is a huge undertaking, with investments of over FF 7 billion. Hanke on valtava. Investointeja on yli 7 miljardin Ranskan frangin edestä. There are other examples, and this is a very important undertaking. Muitakin tällaisia esimerkkejä on, ja tämä on erittäin tärkeä hanke.
 • scheme
  us
  The scheme has been operating since July 1989. Hanke on ollut toiminnassa heinäkuusta 1989 lähtien. Obviously, if successful, such a scheme is a good idea. Sellainen hanke on ilman muuta hyvä ajatus, mikäli se on menestyksellinen. The scheme is, in fact, being wound up at the end of this year. Hanke on itse asiassa tarkoitus päättää tämän vuoden lopussa.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net