Finnish-English translations for huononeminen

 • deterioration
  Voters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe. Äänestäjät käsittävät pian, että tällainen palvelun huononeminen on Euroopan syytä. I endorse the rapporteur's comment that vigilance is required in order to prevent any deterioration in the quality of groundwater. Allekirjoitan esittelijän huomautuksen siitä, että on oltava tarkkana, jotta voidaan estää pohjaveden laadun huononeminen. Firstly, given the deterioration of the mountain ecosystem, we should call on the Member States to be more vigilant when granting building permits. Ensinnäkin, kun otetaan huomioon vuoriston ekosysteemin huononeminen, jäsenvaltioita olisi syytä kehottaa suhtautumaan tarkkaavaisemmin rakennuslupien myöntämiseen.
 • decline
  us
  We can expect loss of job security, the erosion of working conditions, widespread social decline. Meitä odottaa siten määräaikaisten työpaikkojen lisääntyminen, työehtojen huononeminen ja yleinen sosiaalinen taantuminen. Rules are also needed in order to guarantee suitable working conditions for drivers and thus prevent a decline in safety. Sääntöjä tarvitaan myös, jotta maantieliikenteen kuljettajille voidaan taata kunnolliset työolot ja siten estää liikenneturvallisuuden huononeminen. The dollar has declined rapidly since 2001
 • degradation
  We bear equal responsibility for maintaining and strengthening our efforts to prevent biodiversity loss and environmental degradation. Kannamme yhtäläisen vastuun niiden ponnistuksiemme jatkamisesta ja vahvistamisesta, joiden tarkoituksena on estää biologisen monimuotoisuuden katoaminen ja ympäristön tilan huononeminen.
 • downgrade
  The stock was downgraded from buy to sell.
 • falling off

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net