Finnish-English translations for kapina

 • insurrectionArmed insurrection has been the result. Seurauksena oli aseellinen kapina.
 • rebellionIf we had to give a title to the results of this initiative having found out the results of the vote, it would be Rebellion in the halls. Jos meidän pitäisi antaa otsikko tämän aloitteen tuloksille, kun saimme äänestystuloksen tietoomme, niin se olisi "kapina salissa". One might even say that there is a real rebellion in progress by certain Member States against the application of the directive on natural habitats and other environmental directives. Voitaisiin jopa sanoa, että tietyissä jäsenvaltioissa etenee todellinen kapina luontotyyppidirektiivin ja muiden ympäristöä koskevien direktiivien soveltamista vastaan. The government is doing its best to stop rebellion in the country.
 • insurgencyThe attack carried out last week in the Chechen Parliament highlights that Islamist insurgency is jeopardising the entire region's stability. Tšetšenian parlamenttiin viime viikolla tehty isku osoittaa, että islamistien kapina vaarantaa koko alueen vakauden. suppress the insurgency by isolating the rebels from the rest of the population
 • merellä) mutiny
 • mutinyThen there could be a dangerous mutiny, with squabbling and worse between France and Germany. Silloin voi syntyä vaarallinen riitaisa kapina ja mikä pahinta, se voi syntyä esimerkiksi Ranskan ja Saksan välille. The mutiny which took place in 1996 in the Central African Republic caused considerable hardship and personal danger to a number of people working there. Vuonna 1996 Keski-Afrikan tasavallassa tapahtunut kapina aiheutti huomattavaa kärsimystä ja henkilökohtaista vahinkoa monille siellä työskennelleille ihmiselle. The crew of the Bounty mutinied because of the harsh discipline of Captain Bligh.
 • revolt
  us
  The revolt descended into a great tragedy. Kapina muuttui suureksi murhenäytelmäksi. My country, Poland, was also the birthplace of the revolt against totalitarianism, a revolt that made the unification of Europe possible. Kotimaassani Puolassa myös syntyi kapina totalitarismia vastaan, ja se taas teki Euroopan yhdistymisen mahdolliseksi. Is it public discontent over our achievements, or is it – and this is my view – a public revolt against Europe as it is? Onko kansa tyytymätön saavutuksiimme vai onko tämä – kuten itse ajattelen – kansan kapina nykyisenlaista Euroopan unionia vastaan?
 • risingthe risings and fallings of a thermometersalt rising; milk risinga horse rising six years of age
 • uprisingThe Hungarian uprising was an uprising for democracy; it was a national uprising, but also a political one. Unkarin kansannousu oli kapina demokratian puolesta. Se oli kansallinen mutta myös poliittinen kapina. The uprising was violently suppressed at the cost of almost 100 lives. Kapina tukahdutettiin väkivaltaisesti, jolloin lähes 100 ihmistä sai surmansa. In June 1956, as the President has said, the uprising of Polish workers in Poznań was met with bloody repression. Kuten puhemies totesi, kesäkuussa 1956 puolalaisten työläisten kapina Poznańissa tukahdutettiin verisesti.

Definition of kapina

 • nousu jotakin järjestelmää tai sen johtoa vastaan, joskus aseellinen tai väkivaltainen

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net