Finnish-English translations for katto

 • ceiling
  uk
  us
  It would not be a ceiling but a floor. Se ei olisi katto vaan lattia. In English, they say they have reached the ceiling. Englanniksi sanotaan, että on saavutettu katto. A 3% ceiling is unachievable, except in two countries. Kolmen prosentin katto on saavuttamatta, paitsi kahdelta valtiolta.
 • roof
  uk
  A roof of this kind would inevitably tumble down. Tämä katto romahtaisi väistämättä. We should all just be grateful that the roof has not fallen on us. Meidän kaikkien olisi vain oltava kiitollisia, että katto ei ole sortunut niskaamme. Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses. Arvoisa puhemies, pyrin sanomaan sanottavani ennen kuin katto romahtaa.
 • cap
  us
  We therefore endorse Mr Moreira da Silva's proposal to introduce a cap, a maximum ceiling, so that we can be certain that emission levels are indeed dropping. Näin ollen tuemme esittelijä Moreira da Silvan ehdotusta siitä, että otetaan käyttöön katto, yläraja, jotta voimme olla varmoja siitä, että päästötaso todellakin alenee. In accordance with the outcome of the Convention, we have a financial framework that sets an upper limit and therefore puts a cap on expenditure. Valmistelukunnan ehdotuksessa meille määritetään rahoituskehys, jossa asetetaan enimmäismäärä menoille eli näin ollen katto käytettäville varoille. The children were all wearing caps to protect them from the sun

Definition of katto

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net