Finnish-English translations for kekseliäs

 • inventive
  Whenever someone is given money, his human spirit becomes inventive. Aina kun ihminen saa rahaa lahjoituksena, hänestä tulee hyvin kekseliäs. Madam President, Mr Jarzembowski's report is typically thorough and inventive, and I commend him on both of those qualities. Arvoisa rouva puhemies, Jarzembowskin mietintö on yhtä perusteellinen ja kekseliäs kuin aina, ja kiitän häntä näistä molemmista ominaisuuksista.
 • imaginative
  Yet again Mr Rothley has been imaginative on the subject of inventions. Jälleen kerran herra Rothley on ollut kekseliäs uutuuksia koskevassa asiassa. It was an imaginative proposal by the last government, which has been continued by the present one. Tämä oli edellisen hallituksen kekseliäs ehdotus, jonka nykyinen hallitus on vahvistanut. Well the honourable Member has been extremely imaginative because he asked a question about something I did not say. No, arvoisa parlamentin jäsen on ollut hyvin kekseliäs, sillä hän esitti kysymyksen jostakin sellaisesta, jota en ole sanonut.
 • resourceful
  With a resourceful use of space and a fresh coat of paint, the room became a pleasant library with a comfortable seating area.
 • shrewd
  a shrewd guessa shrewd blow, or assaulta shrewd wind
 • artful
 • dextrous, dexterous
 • ingenious
  us
  Conflict resolution should be at the centre of the Cypriot accession and the Union should prove itself far more creative, and even ingenious, than it has been so far. Konfliktin ratkaisun pitäisi olla Kyproksen EU:hun liittymisen keskipisteessä, ja unionin pitäisi osoittaa olevansa paljon luovempi, jopa kekseliäs, kuin se on tähän asti ollut. I would also reiterate that this is an extremely ingenious and much-needed compromise, and one that demonstrates the solidarity between the old and the new Member States that we must aspire to. Haluan lisäksi toistaa, että kompromissi on erityisen kekseliäs ja tarpeellinen ja että se on osoitus vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden keskinäisestä solidaarisuudesta, johon meidän on pyrittävä. This fellow is ingenious; he fixed a problem I didnt even know I had.
 • innovative
  us
  I expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible. Odotan verkkosivua, joka on haastava, kekseliäs ja jolle on hyvin helppo pääsy.
 • inspired
  us
  The actors inspired performance of Hamlets soliloquy left the audience dumbfounded.The artist was inspired to paint a true masterpieceHe was inspired to learn to fly.

Definition of kekseliäs

 • sellainen, joka keksii usein tai helposti (henkilöstä
 • sellainen, johon on tarvittu kekseliäisyyttä (asiasta

Examples

 • kekseliäs poika
 • kekseliäs ratkaisu

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net