Finnish-English translations for kohteliaasti

 • politely
  I think that is going too far, to put it politely. Kohteliaasti sanottuna tämä menee mielestäni liian pitkälle. As usual, I will politely, but firmly, reject her call. Hylkään hänen pyyntönsä edelleen kohteliaasti, mutta päättäväisesti. You not only acted politely but also took corrective action when necessary. Ette ole ainoastaan työskennellyt kohteliaasti vaan olette myös ryhtynyt tarvittaessa asianmukaisiin toimiin.
 • complaisantly
 • considerately
  He treated them considerately, letting them each work their own way.
 • cordially
 • courteously
  That can be expressed firmly but courteously, as Parliament is doing today. Se voidaan ilmaista lujasti mutta kohteliaasti, kuten parlamentti tekee sen tänään. The question is whether the choice is meeting by meeting or structure by structure and we have made it gently and courteously but firmly clear what our view is of the matter. Kysymys koskee sitä, tehdäänkö päätös kokouskohtaisesti vai rakennekohtaisesti, ja olemme todenneet varovasti ja kohteliaasti mutta lujasti, mitä mieltä olemme tästä asiasta.
 • expostulate
 • gracefully

Definition of kohteliaasti

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net