Finnish-English translations for kutsua

 • call
  us
  Shall we call them terrorists? Pitäisikö heitä kutsua terroristeiksi? It could also be called a defeat. Sitä voitaisiin kutsua myös tappioksi. That is what I call a short answer. Tuota voi kutsua lyhytsanaiseksi vastaukseksi.
 • invite
  us
  I should like to invite them to Belgium. Haluan kutsua heidät Belgiaan. Thus, it has a right to be here; it does not need to be invited. Sillä on siis oikeus olla täällä - se ei tarvitse kutsua. I would like to invite you here and now to such a debate. Haluan kutsua teidät tässä ja nyt tuohon keskusteluun.
 • summon
  us
  I do not know whether an official summons or invitation was issued, or whether it was declined. En tiedä, lähetettiinkö hänelle virallista kutsua tai kieltäytyikö hän siitä. At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency. Olemme puheenjohtajakokouksissa päättäneet kutsua oikeusasiamiehen ja komission puheenjohtaja Prodin keskustelemaan avoimuudesta. He will be summoned before the court and if he does not obey this summons he will be arrested if he ever enters the territory of the Federal Republic of Germany again. Hänet kutsutaan oikeuteen, ja jos hän ei noudata kutsua, hänet pidätetään, jos hän sen jälkeen joskus saapuu Saksan liittotasavallan alueelle.
 • ask
  us
  I ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars! Haluaisin kutsua teidät mukaan näyttämään vihreää valoa ympäristöystävällisille autoille! So I urge the implementation of a prophylaxis worthy of the name, and I ask the Commission to give an appropriate answer on the subject. Siksi vetoan sen puolesta, että toteutetaan ennaltaehkäisy, jota voidaan kutsua sillä nimellä, ja siksi pyydän komissiolta asiaankuuluvaa vastausta. I would very much like to ask Mr Weber, who comes from another of the Benelux countries, to come to the Netherlands and see how this works. Haluaisin kutsua myös Benelux-maasta tulevan Weberin erittäin mielelläni Hollantiin katsomaan, miten asia toimii.
 • invokeTo suspend those values and invoke a form of summary justice would, in the words of the lawyer Cherie Booth 'cheapen our right to call ourselves a civilised society'. Näiden arvojen lakkauttaminen ja summittainen oikeudenkäyttö "halventaisi oikeuttamme kutsua itseämme sivistyneeksi yhteiskunnaksi", on asianajaja Cherie Boothin todennut. Commissioner Rehn was, in my view, very wise to say that the 'safeguard clauses' – which could also be described as transitional provisions – will hopefully not need to be invoked. Komission jäsen Rehn teki mielestäni viisaasti todetessaan, että toivottavasti "suojalausekkeita" – joita voitaisiin kutsua myös siirtymämääräyksiksi – ei tarvitse koskaan ottaa käyttöön. The envoy invoked the King of Kingss magnanimity to reduce his provinces tribute after another drought
 • bid
  us
  We need to understand each other: I believe that calling this a takeover bids directive – as Mr Huhne said earlier - is an exaggeration. Meidän on ymmärrettävä toisiamme. Kuten jäsen Huhnekin edellä totesi, on liioiteltua kutsua tätä direktiiviä julkisia ostotarjouksia koskevaksi direktiiviksi. He bade me come in.She was bidden to the wedding.
 • call forI leant out of the back door and called for LucyWe finished the main course in short order and called for more wine.The government has called for an end to hostilities in the region.
 • call up
 • dubMadam President, Mr Gama, President Prodi, with good reason the Lisbon Summit could be dubbed historic in terms of its political content. Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston edustaja ministeri Gama, puheenjohtaja Prodi, Lissabonin huippukokousta voi hyvällä syyllä kutsua poliittiselta sisällöltään historialliseksi. to dub a stick of timber smooth
 • go byIt should be stated that what some Member States have always called chocolate must continue to go by that name, and that marking must be used to show what vegetable foodstuffs are used. On selvää, että sitä, mitä kuluttajat muutamissa jäsenmaissa ovat aina kutsuneet suklaaksi, voi jatkossakin kutsua tällä nimellä, ja merkintöjen avulla kerrotaan siitä, mitä kasvirasvoja käytetään.I like to sit and watch the world go by.   The rest of the day went by quicklyHis full name is Ernest Tinkleton, but he goes by Ernie
 • hail
  us
  They say its going to hail tomorrow.The cloud would hail down furiously within a few minutes.He was hailed as a hero
 • misname
 • name
  us
  Our duty is to call things by their real names. Meidän velvollisuutenamme on kutsua asioita niiden oikeilla nimillä. You may have other names for this part of the world, but that is what I call it. Te saatatte kutsua kyseistä maailman osaa toisilla nimillä, mutta minä kutsun sitä niin. Others might give it another name, but it gets us to where we want to be at this point. Jotkut haluaisivat kenties kutsua sitä toisella nimellä, mutta ratkaisu auttaa meitä saavuttamaan sen, mihin tällä hetkellä pyrimme.

Definition of kutsua

 • nimittää, antaa asialle tai henkilölle nimi; sanoa joksikin
 • kiinnittää toisen huomio itseensä mainitsemalla tämä nimeltä
 • pyytää, kehottaa tai velvoittaa saapumaan johonkin tilaisuuteen, esimerkiksi juhliin, tai tulemaan kylään
 • pyytää luokseen, ''käskeä käymään''

Examples

 • Kutsumme kissaamme Vilmaksi.
 • Kutsumme Teemua lempinimellä Teme.
 • Kutsuin häntä monta kertaa, mutta hän ei tuntunut kuulevan.
 • Minut kutsuttiin juhannushäihin.
 • Jos syytetty kutsutaan oikeuteen henkilökohtaisesti kuultavaksi, oikeuteen on mentävä.
 • Mummo kutsui käymään ensi sunnuntaina.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net