Finnish-English translations for laki

 • law
  uk
  us
  It translates as hard law but law nonetheless. Käännettynä se tarkoittaa, että laki on kova, mutta se on kuitenkin laki. Hurried law is usually bad law. Kiireessä tehty laki on yleensä huono. This Internal Security Act is an arbitrary law. Tämä sisäistä turvallisuutta koskeva laki on mielivaltainen laki.
 • act
  us
  This Internal Security Act is an arbitrary law. Tämä sisäistä turvallisuutta koskeva laki on mielivaltainen laki. I think the Civil Rights Act is right. Minun mielestäni kansalaisoikeuksia koskeva laki on oikeassa. This Jones Act has been exempted under GATT. Tämä Jonesin laki sai vapautuksen GATTissa.
 • crownthe martyrs crownTreasure recovered from shipwrecks automatically becomes property of the Crowncrown prince
 • peakThe stock market reached a peak in September 1929They reached the peak after 8 hours of climbingpeak-halyards
 • act of parliament
 • codeFor instance, the new law on associations and the code of criminal procedure have been adopted. Siellä on esimerkiksi annettu uusi yhdistymisvapautta koskeva laki ja rikosoikeudellista menettelyä koskeva laki. According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective. Irlannin sydänliiton mielestä laki on tehoton. We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted. Olemme panneet lisäksi merkille, että Kambodžassa on säädetty uusi rikoslaki ja uusi korruption vastainen laki.
 • Hooke's law
 • Laki
 • statuteIn Greece, for example, the law has entered the statute book and provides for equal treatment for temporary workers and permanent workers. Esimerkiksi Kreikassa laki on sisällytetty lainsäädäntöön, ja siinä säädetään vuokratyöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Again, I urge the Commission, in their contact with the government, to continually press for the delivery of this promise until it is there on the statute book in the Congo. Kehotan jälleen komissiota, kun tämä on yhteydessä hallituksen, painostamaan lupauksen toteuttamiseksi siihen saakka, kunnes laki on Kongon säädöskokoelmassa. in writing. - One of the earliest tasks of the re-established Scottish Parliament was to remove from the statute book a law prohibiting the 'promotion' of homosexuality in Scotland's schools. kirjallinen. - (EN) Yksi uudelleenperustetun Skotlannin parlamentin ensimmäisistä tehtävistä oli poistaa lakikirjasta laki, joka kieltää homoseksuaalisuuden "edistämisen" Skotlannin kouluissa.
 • summit
  us
  In summer, it is possible to hike to the summit of Mount Shasta.They met for an international summit on environmental issues.I need to get summit to eat

Definition of laki

 • mäen tai vuoren huippu, korkein kohta
 • tilaa ylhäältä rajoittava pinta tai sen korkein kohta
 • valtion lainsäädäntöelimen säätämä kaikkia velvoittava säädös; lain säätämiselle määrättyjä muotoja noudattaen syntynyt valtion tahdon ilmaus, jota on noudatettava
 • havainnoilla tai teoreettisesti paikkansapitäväksi havaittu ilmiöiden kuvaus
 • sääntö
 • Länsi-Iranissa puhuttava iranilaisiin kieliin kuuluva kieli tai murre

Examples

 • tunturin laki
 • päälaki
 • kupolin laki
 • suulaki
 • Suomessa eduskunta säätää lakeja.
 • Boylen lain nimellä tunnettu laki käsittelee kaasujen isotermistä muutosta.
 • Täällä sanani on laki.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net