Finnish-English translations for luja

 • strong
  uk
  us
  I know you are a strong and firm Prime Minister. Tiedän, että olette vahva ja luja pääministeri. But was this commitment politically strong enough? Voidaan kuitenkin kysyä, onko poliittinen sitoutumisemme ollut tarpeeksi luja? I think that is a line that is strong but fair and beyond criticism. Mielestäni tämä linja on luja mutta oikeudenmukainen ja arvostelun ulkopuolella.
 • firm
  uk
  us
  Therefore, we are building on firm foundations. Näin ollen toiminnallamme on luja perusta. This strategy must be firm, dynamic and innovative. Tämän strategian on oltava luja, dynaaminen ja innovatiivinen. I know you are a strong and firm Prime Minister. Tiedän, että olette vahva ja luja pääministeri.
 • solid
  us
  This barrier is not as solid as is believed. Tämä este ei ole niin luja kuin uskotaan. I believe that we also have a very solid position in this regard. Uskon, että kantamme tähänkin asiaan on luja. This framework forms a solid basis for rigorous and fair negotiations with Turkey. Kehys on luja perusta ankarille ja oikeudenmukaisille Turkin kanssa käytäville neuvotteluille.
 • determined
  uk
  us
  Never have the parties been so determined. Osapuolten päättäväisyys ei ole ollut koskaan yhtä luja. We need to provide determined leadership and reinforced consensus to bring Europe forward together. Meidän on varmistettava määrätietoinen johtajuus ja luja yhteisymmärrys, jotta Euroopan unionia voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Im determined to get a good grade on my exam.
 • durable
 • hard
  us
  Science and technology, I am afraid, generally lack the hard certainty of mathematics. Pelkään, että tieteeltä ja teknologialta yleisesti puuttuu matematiikalle ominainen luja varmuus. This bread is so stale and hard, I can barely cut ita hard life
 • resolute
  us
  The European Union must therefore be resolute in its response. On siis välttämätöntä, että Euroopan unionin reaktio on luja. Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world. Nyt meidän on aika omaksua ankara, päättäväinen ja luja kanta kristittyjen oikeuksiin kaikkialla maailmassa. She was resolute in her determination to resist his romantic advances
 • stout
  us
  Campers prefer stout vessels, sticks and clothStout is darker, stronger and sweeter than porter beer
 • tenacious
  us
 • determinate
 • stalwart
 • steady
  us
  Hold the ladder steady while I go upa man steady in his principles, in his purpose, or in the pursuit of an objecta steady ride
 • stuffy
  I can’t smell very well today – I have a stuffy noseLet’s go outside – it’s getting stuffy in hereThe stuffy professor droned on as the class lost interest
 • sturdy
  us
  a sturdy oak treeIt was a sturdy building, able to withstand strong winds and cold weather.The dog was sturdy and could work all day without getting tired.

Examples

 • Tämä talo on luja, se kestää.
 • Tämä on tehty heikosti, sen piti olla lujaa.
 • Pysy lujana!

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net