Finnish-English translations for luoda

 • create
  us
  A legal basis cannot be created. Oikeusperustaa ei voida luoda. That may well create more jobs. Tämä saattaa hyvinkin luoda uusia työpaikkoja. What can help create mutual trust? Miten keskinäistä luottamusta voidaan luoda?
 • shed
  us
  This committee must shed light on the arrests and disappearances. Valiokunnan tehtävänä on luoda valoa pidätys- ja katoamistapauksiin. To shed something in two.To shed the sheep from the lambs.
 • author
  us
  It is the duty of the authorities to provide and maintain legal certainty. Valtion velvollisuutena on luoda oikeusturva ja ylläpitää sitä. Authorities must set up conditions for the functioning of social relationships. Valtiovallan tulee luoda ehdot yhteiskunnallisten yhteyksien toiminnalle. A European Judicial Area will allow the creation of one public prosecution authority and harmonise punishments; Euroopan oikeudellisen alueen ansiosta voidaan luoda yleinen syyttäjänvirasto ja yhtenäistää rangaistukset;
 • cast
  us
  We cast our votes in order to facilitate the fundamental reforms which could create a credible and honest administration in the Union. Olemme antaneet äänemme auttaaksemme niiden merkittävien uudistusten syntyä, jotka voivat luoda unionille uskottavan ja kunniallisen hallinnon. The director cast the part carefullyThe director cast John Smith as King Lear
 • compose
  us
  The editor composed a historical journal from many individual letters.A church is composed of its members.The orator composed his speech over the week prior.
 • concoctto concoct a potionto concoct a new dishto concoct a cunning plan
 • engender
  us
  In these cases, I think that toughness becomes a duty, whatever resentment this may engender. Näissä tapauksissa meidän mielestäni kuuluu olla ahneita riippumatta vaikutelmasta, jonka se saattaa luoda. However, we should not engender in our fellow citizens the false belief that provisions of that sort suffice for combating the scourge of unemployment. Meidän ei kuitenkaan tulisi luoda kanssakansalaisillemme vääriä odotuksia, että nämä otsikot riittävät työttömyyden torjumisessa.
 • exuviate
 • give birthIt was clear that she was about to give birth.She gave birth to a beautiful baby girlEinstein gave birth to a famous equation relating energy to mass
 • make
  us
  Yes, we can make it in our unilateral commercial policy. Kyllä, voimme luoda sen yksipuolisessa kauppapolitiikassamme. That cannot be a way to make Europe grow or to create new jobs. Tällä tavoin ei voida lisätä EU:n kasvua tai luoda uusia työpaikkoja. Instead we have to provide the links or make different entry points. Tämän sijasta meidän pitää antaa linkit tai luoda erillisiä aloituskohtia.
 • moultSome birds change colour during their winter moult
 • shovel snow

Definition of luoda

 • tuottaa jotakin uutta ja omaperäistä
 • asetella loimilangat kudosta varten, loimittaa
 • lapioida, siirtää talikolla
 • heittää varjo tai valo
 • kohdistaa katseensa

Examples

 • Ja Jumala loi Maan.
 • Taiteilija luo inhimillistävän eleen valokuvamaisen terävillä rajauksillaan.
 • Työn suunnittelun jälkeen seuraava vaihe on kankaan luominen.
 • Kyy luo nahkansa.
 • Loin lumet pois katolta.
 • Lanta on vielä luomatta.
 • Ilta-aurinko loi säteitään.
 • Liisa loi odottavan silmäyksen Mattiin.
 • Mä silmät luon ylös taivaaseen.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net