Finnish-English translations for menot

 • expenditure
  us
  What exactly is compulsory expenditure and what is non-compulsory expenditure? Mitä ovat pakolliset menot ja mitkä menot eivät ole pakollisia? As far as I am concerned, all expenditure is real. Minun osaltani kaikki menot ovat todellisia. The Court does not think it is Community expenditure. Tuomioistuimen mukaan kyseessä eivät ole yhteisön menot.
 • outlayThe Amendment did, in fact, aim to give the Bureau the task of withholding all payments of travel expenses that exceeded actual outlay. Tämän tarkistuksen tavoitteenahan oli valtuuttaa puhemiehistö hylkäämään todelliset menot ylittävät matkakulukorvaukset. There will be high IT and training outlays and repackaging costs, which we must not underestimate, especially in the case of small business. Tietotekniikan ja koulutuksen menot sekä pakkauskustannukset muodostuvat korkeiksi. Emme saa aliarvioida tätä asiaa erityisesti pienten yritysten osalta. It is not an ideal budget, but I do think that outlays have been apportioned in a sensible way and cover all the priorities of the European Union. Talousarvio ei ole ihanteellinen, mutta katson, että menot on jaettu järkevästi ja ne kattavat kaikki Euroopan unionin painopistealat.
 • spend
  us
  Thirdly: choose sound public spending. Kolmanneksi: valitkaa järkevät julkiset menot. Where spending is unnecessary, we should oppose it. Kun menot ovat tarpeettomia, meidän pitäisi vastustaa niitä. When extra spending is justified, we should support it. Kun ylimääräiset menot ovat perusteltuja, meidän pitäisi tukea niitä.

Definition of menot

 • se, kuinka paljon johonkin kulutetaan rahaa

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net